Tin hoạt động

Khối các tổng công ty nhà nước: Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm

23/07/2014

Ngày 23⁄7⁄2014, tại Hà Nội, Khối các tổng công ty nhà nước đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đến dự Hội nghị có ông Vương Văn Đỉnh - Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công Thương và đại diện lãnh đạo, cán bộ của 11 tổng công ty nhà nước.

Tại Hội nghị, bà Quách Kim Anh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam - Đơn vị Khối trưởng thay mặt Khối các tổng công ty nhà nước đã báo cáo tình hình triển khai công tác thi đua - khen thưởng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong Khối.  Theo báo cáo, mặc dù đứng trước những khó khăn chung của đất nước, nhưng với các biện pháp điều hành chủ động, linh hoạt, phát huy nội lực, các tổng công ty nhà nước đã tiếp tục phát huy vai trò là công cụ quan trọng để Chính phủ điều tiết thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm những cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, kết hợp kinh tế với quốc phòng, đóng góp lớn vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các đơn vị trong khối đã bám sát các mục tiêu, nội dung công tác thi đua chung của Khối và từng đơn vị để tuyên truyền, tổ chức, động viên CBCNV trong từng đơn vị, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra. Đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực, gắn với ngành nghề và nội dung của từng đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đánh giá cao những kết quả mà Khối các tổng công ty nhà nước đã nỗ lực đạt được trong công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm. Các đơn vị trong Khối không chỉ duy trì ổn định được sản xuất kinh doanh, mà còn tích cực triển khai các đề án tái cấu trúc, đảm bảo an sinh xã hội cũng như sự phát triển bền vững, khẳng định vị thế của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế đất nước. Đặc biệt là đã tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về Luật thi đua - khen thưởng. Trên cơ sở tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng chỉ đạo trong thời gian tới, Khối các tổng công ty nhà nước cần tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết 01 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Công tác thi đua, khen thưởng phải tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, từ việc xác định phạm vi và mục tiêu, xây dựng nội dung, lựa chọn hình thức và phương pháp tổ chức phong trào thi đua để đảm bảo chất lượng và đem lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, các đơn vị trong Khối phải tăng cường trao đổi thông tin, đẩy mạnh hợp tác, ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ của nhau để sản phẩm hàng hóa của các đơn vị lan tỏa rộng rãi.

Chiều cùng ngày, Khối các tổng công ty nhà nước đã tổ chức buổi tập huấn Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua - khen thưởng 2013 và Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 11/7/2014 và cùng nhau giải đáp các nội dung vướng mắc.