Tin hoạt động

Vinataba: Chuẩn bị điều kiện phát triển bền vững trong hội nhập kinh tế quốc tế

22/02/2015

Ngày 22⁄1⁄2015, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Theo đó, Tổng công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu 29.500 tỷ đồng; nộp ngân sách 7.600 tỷ đồng và đạt kim ngạch xuất khẩu 160 triệu USD.

Nộp ngân sách 7.490 tỷ đồng

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trần Sơn Châu, Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) cho biết, năm 2014, Tổng công ty hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nhiều thách thức, môi trường pháp lý trong nước và quốc tế có nhiều chuyển biến, tạo ra những áp lực nhất định cho Ngành. Mặc dù vậy, Vinataba đã nỗ lực khắc phục khó khăn, giảm thiểu những tác động tiêu cực, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên và người lao động.

Ông Trần Sơn Châu, Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Kết thúc năm 2014, sản lượng tiêu thụ của Tổng công ty là 3,1 tỷ bao. Trong đó, sản lượng xuất khẩu đạt 1,2 tỷ bao; sản lượng nội tiêu đạt 1,9 tỷ bao. Các đơn vị thuốc lá điếu đều sụt giảm thị trường tiêu thụ nội địa, trong đó các đơn vị miền Tây giảm mạnh do thị trường tiêu thụ chính bị ảnh hưởng rất lớn bởi thuốc lá nhập lậu. Thị phần của Tổng công ty chiếm khoảng 54%.

Lĩnh vực công nghệ thực phẩm, tổng sản lượng tiêu thụ duy trì được sự tăng trưởng, đạt 36,5 nghìn tấn bánh kẹo các loại (tăng 2% so với cùng kỳ năm trước và vượt 4% so với kế hoạch). Xuất khẩu đạt 4.004 tấn, tăng 33%. Cả 3 đơn vị thực phẩm - bánh kẹo của Tổ hợp đều đảm bảo sự tăng trưởng sản lượng tiêu thụ.

Về công tác xuất khẩu, tổng kim ngạch đạt trên 175 triệu USD (xuất siêu 1,8 triệu USD), tăng 8% so cùng kỳ năm trước và vượt 17% so với kế hoạch. Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng giải pháp sử dụng hiệu quả những cơ hội trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng bền vững; chú trọng đến tính pháp lý và hiệu quả xuất khẩu.

Về thực hiện đề án tái cơ cấu, đối với tái cơ cấu các công ty sản xuất kinh doanh thuốc lá điếu, Tổng công ty đã triển khai xây dựng Đề án tái cơ cấu 03 đơn vị sản xuất kinh doanh thuốc điếu (Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp, Công ty Thuốc lá An Giang) hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con (trong đó Công ty Thuốc lá Sài Gòn là công ty mẹ). Kết quả bước đầu khả quan. Trong phương án tái cơ cấu chi tiết các công ty sản xuất kinh doanh nguyên liệu thuốc lá đã chuyển Chi nhánh Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá tại TP. Hồ Chí Minh về Công ty Cổ phần Hòa Việt quản lý. Thực hiện thoái vốn trong các lĩnh vực không phải là ngành nghề kinh doanh chính. Tổng công ty đã hoàn tất thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bảo Minh và đang trình phê duyệt phương án thoái vốn tại Liên doanh Sapporo Việt Nam.

Đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh

 Ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 

Định hướng các hoạt động trong năm 2015, Vinataba xác định giữ vững vị trí chủ đạo trong ngành Thuốc lá, tham gia đảm bảo ổn định môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngành là nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu Tổng công ty góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Đảm bảo trật tự an toàn trong môi trường hoạt động của doanh nghiệp và tổ chức sản xuất kinh doanh theo định hướng chung của Chính phủ phù hợp môi trường chính trị - xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Phát triển hình ảnh thương hiệu và thị trường thực phẩm - bánh kẹo của Tổng công ty. Tập trung củng cố và phát triển ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực thuốc lá. Quan tâm quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh thực phẩm - bánh kẹo, mở rộng hiệu quả thị trường tiêu thụ các sản phẩm đồ uống góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu lĩnh vực công nghiệp thực phẩm của Tổng công ty.

Để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh lĩnh năm 2015 của toàn Tổ hợp và ngăn chặn tình trạng buôn lậu thuốc lá đang gia tăng nhanh chóng trên khắp cả nước, ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam kiến nghị Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389/TW) chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành liên quan tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá theo Chỉ thị số 30/CT-TTg. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh lộ trình giảm nồng độ Tar và Nicotine trong sản phẩm thuốc điếu phù hợp điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh một số nội dung trong Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2012-2015 đã được phê duyệt theo Quyết định số 166/2013/QĐ-TTg để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Tổ hợp Tổng công ty và các quy định hiện hành. Đồng thời, đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Công ty Thuốc lá Thăng Long được hưởng cơ chế hỗ trợ nguồn vốn phục vụ di dời theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị khi Tổng công ty thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bất Động sản Thăng Long theo Quyết định số 166/QĐ-TTg.

Thứ  trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã nhiệt liệt biểu dương những thành quả mà cán bộ và công nhân viên toàn Tổng công ty đã đạt được. Đồng thời theo Thứ trưởng, để tiếp tục thực hiện thành công các nhiệm vụ năm 2015, Tổng công ty cần tập trung phát triển hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng hiệu quả và bền vững. Tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm và khai thác hiệu quả các dự án đã hoàn thành. Tăng cường chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu. 

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng trao cờ  thi đua của Bộ Công Thương cho Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng trao cờ  thi đua của Chính phủ cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam