Tin hoạt động

Lấy thi đua làm đòn bẩy để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

11/03/2015

Ngày 11⁄3⁄2015, tại trụ sở Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các Tổng công ty Nhà nước năm 2015. Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương phụ trách Khối và Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã tới tham dự Hội nghị.

Triển khai thiết thực và hiệu quả

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cho biết, năm 2014 là năm đầu tiên Khối thi đua các Tổng công ty Nhà nước được tách ra từ Khối thi đua các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước. Đảm nhận vai trò là Khối trưởng, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã phối hợp với đơn vị Khối phó là Tổng công ty Giấy Việt Nam và các đơn vị trong Khối triển khai nhiều chương trình, hoạt động của Khối trong cả năm 2014. Năm qua, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều thách thức, nhiều Tổng công ty trong Khối gặp những khó khăn đặc thù, phải tập trung nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra, nhưng được sự quan tâm của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trong Khối, các hoạt động và phong trào thi đua của Khối đã được triển khai thiết thực và có vai trò hiệu quả.

Ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Hội nghị

Tổng hợp báo cáo của các đơn vị trong khối thi đua các Tổng công ty Nhà nước, ông Trần Sơn Châu, Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cho biết, trong năm qua, các phong trào thi đua ở từng Tổng công ty được triển khai bài bản, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, được cán bộ, công nhân viên, người lao động đón nhận và hưởng ứng tích cực, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao. Công tác khen thưởng được lãnh đạo đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ và kịp thời hơn. Ngoài ra, căn cứ vào đặc thù và tình hình thực tế của từng đơn vị, các Tổng công ty Nhà nước đã phát động phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực gắn với ngành nghề và nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị. Trong đó một số đơn vị trong Khối đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, giữ vững được tốc độ tăng trưởng và kinh doanh có lãi. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng các đơn vị trong Khối đã chủ động thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, an sinh xã hội, tham gia ủng hộ, giúp đỡ ngư dân, lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam.

Ông Trần Sơn Châu, Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên là năm đầu hoạt động theo mô hình Khối Thi đua các Tổng công ty Nhà nước, một số đơn vị triển khai thực hiện các phong trào thi đua chưa thường xuyên, còn mang tính hình thức, chưa thực sự lấy thi đua làm đòn bẩy để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chậm đổi mới về nội dung và hình thức cũng như biện pháp tổ chức phong trào thi đua để phù hợp với từng thời gian và nhiệm vụ cụ thể.

Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện từ các đơn vị Tổng công ty trong Khối như Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty lương thực miền Bắc, Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam… đã trình bày báo cáo tham luận về môi trường kinh doanh, các giải pháp chủ yếu để khắc phục khó khăn cũng như công tác thi đua khen thưởng trong năm 2014.

Ông Đồng Văn Quảng, đại diện đến từ Tổng công ty Cà phê Việt Nam chia sẻ, năm 2014, với sự cố gắng vượt bậc, toàn ngành đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, lần đầu tiên xuất khẩu đạt gần 31 tỷ USD, thặng dư thương mại đạt gần 9,5 tỷ USD, nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, đã tổ chức xuất khẩu được 30.000 tấn cà phê với kim ngạch là 59 triệu USD. Tổng công ty cũng đã tập trung cao độ và chỉ đạo điều hành quyết liệt đối với lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu từ việc củng cố sắp xếp bộ máy, xây dựng và ban hành các quy định chế tài về tập trung cà phê, quản lý dòng vốn luân chuyển trong nhiệm vụ kinh doanh xuất nhập khẩu. Vì thế hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của các Tổng công ty trực thuộc đã hoạt động nhịp nhàng, quản lý tốt dòng tiền, sản phẩm thực hiện tốt các kế hoạch đề ra, tỷ suất lợ nhuận tăng hơn so với năm trước.

Về công tác thi đua khen thưởng, đại diện Tổng công ty Thép Việt Nam cho biết, năm 2014, Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác thẩm định hồ sơ khen thưởng theo đúng quy định. Các hồ sơ trình khen thưởng của Tổng công ty trình lên Bộ và Chính phủ được tiếp nhận và không bị hoàn trả hồ sơ nào. Tổng công ty cũng tiếp tục tăng cường triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Cả nước chung tay sức xây dựng nông thôn mới”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, v.v…

Lấy thi đua làm đòn bẩy để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Dự báo kinh tế Việt Nam 2015 sẽ đứng trước nhiều cơ hội để tiếp đà phục hồi, ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương phụ trách Khối cho rằng: Thời gian tới Khối thi đua cần tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Theo đó các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu bao gồm: Mỗi đơn vị cần có các giải pháp hiệu quả để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế của đất nước; Tăng cường hơn nữa các hoạt động của công tác thi đua khen thưởng toàn diện đối với tất cả các đơn vị trong khối, phong trào thi đua phải thường xuyên, liên tục, không mang tính hình thức. Phải lấy thi đua làm đòn bẩy để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Quan tâm công tác thi đua khen thưởng đối với công nhân, người lao động trực tiếp và nhân rộng các điển hình tiên tiến thông qua việc thông tin tuyên truyền và nuôi dưỡng nhân tố mới trong hoạt động thi đua; Thực hiện tốt chính sách xã hội và giải quyết việc làm. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội; Tiếp tục củng cố hoàn thiện xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong từng Tổng công ty.

Ông Đặng Ngọc Tùng cũng nhấn mạnh thêm, công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn này phải được đổi mới mạnh mẽ, từ việc xác định phạm vi và mục tiêu, xây dựng nội dung, lựa chọn hình thức và phương pháp tổ chức phong trào thi đua để đảm bảo chất lượng và đem lại hiệu quả thiết thực.

Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã thống nhất bầu Tổng công ty Xi măng Việt Nam làm Khối trưởng và Tổng công ty Lương thực miền Bắc làm Khối phó Khối thi đua các Tổng công ty nhà nước năm 2015.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo của các Tổng công ty trong Khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2015 dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, lãnh đạo Bộ Công Thương.

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, với vai trò Đơn vị Khối trưởng năm 2014, đã đạt được kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị với Doanh thu 29.258 tỷ đồng (đạt 102,3% so với kế hoạch); Lợi nhuận 1.084 tỷ đồng (đạt 116,6% so với kế hoạch); Nộp ngân sách 7.490 tỷ đồng (đạt 100,8% so với Kế hoạch). Tổng số lao động bình quân năm 2014 là 12.924 người.

Công tác an sinh xã hội luôn được Tổng công ty xem là một nhiệm vụ trọng tâm cùng với nhiệm vụ SXKD được Nhà nước giao. Năm 2014, trong cuộc vận động ủng hộ bộ đội Hoàng Sa - Trường Sa Tổng công ty đã vận động CNVC – Người lao động trong toàn Tổng công ty đóng góp 01 ngày lương để gửi tặng cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Số tiền vận động được là hơn 01 tỉ đồng. Đồng thời Tổng công ty đã trích 01 tỉ đồng từ quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động gửi tặng các đồng chí bộ đội vùng biên giới, hải đảo. Phụng dưỡng 43 mẹ Việt Nam anh hùng, 3 thương binh, bàn giao 22 nhà tình nghĩa, 22 nhà tình thương (tổng số tiền từ thiện xã hội TCT tham gia gần 3 tỷ đồng). Tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại 02 huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng và huyện Bác Ái tỉnh Ninh thuận là các huyện nghèo vùng biên giới, vùng sâu vùng xa với số tiền hơn 9 tỷ đồng.