Tin hoạt động

Ông Hồ Lê Nghĩa được bổ nhiệm Thành viên Hội Đồng Thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

05/03/2015

Tại Quyết định số 12068⁄QĐ-BCT, ngày 30⁄12⁄2014 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương, Ông Hồ Lê Nghĩa, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công nghiệp, Bộ Công thương được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội Đồng Thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Hồ Lê Nghĩa, Tiến sỹ Kinh tế, sinh năm 1979. Trong thời gian công tác tại Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công nghiệp từ năm 2003, Ông Nghĩa đã có nhiều đề tài nghiên cứu và công trình khoa học về chính sách phát triển công nghiệp, thực trạng phân tích tài chính tại các doanh nghiệp nhà nước, tư vấn xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh cho các Tập đoàn, Tổng công ty… . Từ năm 2005 đến nay, ông Nghĩa đồng thời tham gia các chương trình giảng dạy về Quản trị chiến lược, kỹ năng lãnh đạo và điều hành, quản trị tài chính doanh nghiệp… của Chương trình khuyến công quốc gia và chương trình giảng dạy về Quản trị Tài chính doanh nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Bộ Công thương và Sở Công thương các tỉnh/thành phố. Năm 2011, Ông là Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công nghiệp, phụ trách công tác xây dựng Chiến lược công nghiệp, Chính sách hội nhập; Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế.