Tin hoạt động

Trung tâm Đào tạo tổ chức lớp huấn luyện “Phát triển kỹ năng bán hàng”

14/05/2014

Ngày 13⁄5-14⁄5⁄2014, Trung tâm Đào tạo Vinataba đã tổ chức lớp huấn luyện “Phát triển kỹ năng bán hàng” dành cho nhân viên bán hàng tại khu vực Miền Trung, Hà Nội, Cao Nguyên của Công ty Thương mại Miền Nam tại Thành phố Đà Nẵng với 32 học viên. Lớp huấn luyện nhằm mục tiêu nâng cao năng lực bán hàng; cập nhật kiến thức và kỹ năng mới và phù hợp với tình hình phát triển hiện tại và xu hướng tương lai đồng thời phát triển năng lực giải quyết các vấn đề ngoài thị trường, tăng cườ

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp huấn luyện, Đồng chí Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nhấn mạnh chính đội ngũ bán hàng là 1 trong những nhân tố quyết định việc thành công của sản phẩm khi đưa vào thị trường; là kênh thông tin quan trọng cho các quyết định về giải pháp phát triển thị trường và sản phẩm.

Sau khóa học, Trung tâm Đào tạo Vinataba đơn vị tổ chức lớp học- sẽ có báo cáo lãnh đạo Tổng công ty về đánh giá kết quả đào tạo; Công ty TMMN sẽ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ đánh giá sau đào tạo, giúp cho các học viên áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế công việc bán hàng hàng ngày.