Tin hoạt động

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khoa học và Công nghệ 5 năm 2006 – 2010

10/09/2010

Ngày 10⁄9⁄2010, tại T.p Cần Thơ, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khoa học và Công nghệ 5 năm 2006 – 2010. Đến dự có Ông Nguyễn Nam Hải – Thứ trưởng Bộ Công thương, Ông Trần Hữu Nam – Cục phó Cục Sở hữu trí tuệ

Đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa đối với đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu khoa học của Tổng công ty. Sự hiện diện của trên 150 cán bộ khoa học kỹ thuật cùng với các bài tham luận sôi nổi tại Hội Nghị đã nói lên đóng góp to lớn của khoa học công nghệ trong sự phát triển của Tổng công ty trong thời gian qua.

5 năm qua, công tác khoa học công nghệ (KHCN) của Tổng công ty đã đạt được nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực, tạo ra những chuyển biến tích cực về cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị, trình độ công nghệ,… đã có được những sản phẩm bánh kẹo, thuốc lá có tính cạnh tranh cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nước và bước đầu tham gia chiếm lĩnh thị trường nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu thuốc lá điếu.

Công tác tổ chức, hoạt động KHCN của Tổng công ty giai đoạn 2006-2010 đã tạo động lực cho công tác NCKH phát triển cả về chất và lượng. Tổng công ty có chính sách khuyến khích, khen thưởng kịp thời các đơn vị và cá nhân có đề tài triển khai  ứng dụng đạt được kết quả thiết thực. Trong giai đoạn này, Tổng công ty đã hoàn thành 01 dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước về bảo tồn, lưu giữ và phát triển nguồn gen cây thuốc lá, 01 dự án đầu tư nâng cao năng lực chọn tạo và sản xuất giống thuốc lá chất lượng cao. Hoàn thành 47 đề tài cấp bộ trong các lĩnh vực nguyên lệu, phụ liệu, thuốc lá điếu và các lĩnh vực khác. Những kết quả nghiên cứu khoa học về giống, kỹ thuật canh tác, chế biến nguyên liệu, hương liệu cho thuốc lá, phối chế mác thuốc lá mới, … ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn sản xuất, đã được Nhà nước, các Bộ ngành đánh giá cao. Tổng kinh phí dành  cho công tác NCKH trong năm qua lên tới trên 54 tỷ đồng.

Tổng công ty đã đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại hóa, thân thiện với môi trường, có chọn lọc, có trọng điểm và có hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thị trường và khả năng tài chính, cũng như trình độ quản lý của từng đơn vị.

Công tác đào tạo nguồn nhân lực đã được quan tâm đúng mức, chú trọng đào tạo dài hạn cho nguyên ngành kỹ thuận thuốc lá theo hướng chuyên sâu, đội ngũ cán bộ KHKT, công nhân kỹ thuật đã được trưởng thành, tiếp thu được kỹ thuật và công nghệ mới, làm chủ được máy móc thiết bị. Việc liên doanh liên kết, hợp tác quốc tế trong sản xuất và KHCN với các công ty nước ngoài đã giúp cho đội ngũ cán bộ KHKT tiếp cận trình độ khoa học và quản lý tiên tiến.

Cũng nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Nam Hải đã trao tặng Bằng khen của Bộ Công thương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học của Tổng công ty.