Tin hoạt động

Hội nghị tổng kết công tác Nhân sự 5 năm 2006-2010

03/11/2010

Ngày 3⁄11⁄2010, tại Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quản trị nhân sự giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng phát triển giai đoạn 2011 – 2015. Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đến dự Hội nghị.
Trong 5 năm qua (2006-2010), Tổng công ty đã có những định hướng, bước đi, chỉ đạo công tác công tác quản trị nhân sự theo kịp với yêu cầu đổi mới của Nhà nước và xu thế của thị trường.  Về cơ bản, công tác này đã triển khai tương đối đồng bộ và mang lại kết quả rõ rệt. Các kiến thức về quản trị nguồn nhân lực hiện đại đã từng bước được áp dụng trong công tác tuyển dụng lao động, đánh giá hiệu quả công việc, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản trị  nguồn nhân lực từng bước được trang bị kiến thức quản trị nhân sự hiện đại, đóng góp hiệu quả trong công tác quản lý nguồn nhân lực v.v…

Các báo cáo tham luận tại Hội nghị tập trung vào các nội dung: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống định mức lao động; vấn đề tiền lương và chính sách thu hút và giữ nhân tài; xây dựng quan hệ lao động; tổ chức sắp xếp lao động v.v…

Trong thời gian tới, Tổng công ty đã đề ra định hướng phát triển nguồn nhân lực, với mục tiêu trọng tâm giai đoạn 2011- 2015 là:  Xây dựng đội ngũ lao động chuyên nghiệp, chất lượng phù hợp với yêu cầu hội nhập và vươn tầm quốc tế, phấn đấu xây dựng Tổng công ty trở thành Tổng công ty mạnh trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, có thương hiệu trong khu vực và trên thế giới.