Tin hoạt động

Vinataba hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập

15/05/2010

Ngày 5⁄4⁄1985, Tổng Cty Thuốc lá Việt Nam, tiền thân là Liên hiệp Các Xí nghiệp thuốc lá Việt Nam, được thành lập theo Nghị định số 108⁄HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Cty đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập và hôm nay, Tổng Cty đã vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh do Chủ tịch nước trao tặng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa x

Lịch sử phát triển của Tổng Cty Thuốc lá Việt Nam gắn liền với quá trình đổi mới cơ chế quản lý, chuyển nền kinh tế từ quản lý bao cấp sang cơ chế thị trường, chủ trương Nhà nước thống nhất quản lý kinh doanh ngành Thuốc lá, gắn liền với chủ trương đổi mới và sắp xếp, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, chuẩn bị hội nhập quốc tế.

Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, giai đoạn 1985 - 1995, Tổng Cty đã đi đầu thực hiện sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo ra những bước phát triển đột phá, mở rộng sản xuất, tự chủ tiêu thụ sản phẩm, tranh thủ hợp tác, thể hiện sự thay đổi theo hướng tăng trưởng về quy mô và tầm hoạt động của Tổng Cty, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Qua chiến lược tăng tốc ở 2 giai đoạn từ 1996 - 2005 là 10 năm hoạt động theo mô hình Tổng Cty Nhà nước thực hiện chủ trương đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước của Đảng và Chính phủ, và bước sang giai đoạn cạnh tranh, hội nhập và hoạt động theo mô hình Cty mẹ - Cty con từ năm 2006 đến nay, Tổng Cty đã từng bước có sự tăng trưởng về chất lượng: Phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, tăng cường đầu tư chiều sâu, đẩy mạnh liên doanh liên kết, nòng cốt trong sắp xếp, quản lý ngành, thực hiện công nghiệp hóa ngành Thuốc lá. Với việc tiếp nhận và đầu tư quản lý thêm một số doanh nghiệp công nghiệp thực phẩm, Tổng Cty lại có một bước phát triển mới trong kinh doanh đa ngành, phù hợp với xu thế phát triển, để dần từng bước trở thành một tập đoàn công nghiệp thực phẩm ngang tầm với các nước trong khu vực, đóng góp tích cực và hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Những thành tựu to lớn của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, từ Huân chương Độc lập trước đây đến Huân chương Hồ Chí Minh ngày hôm nay, thể hiện  kết quả của bao công sức phấn đấu, không ngừng lao động, sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty và các đơn vị thành viên qua các thời kỳ. Trong những năm tới, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty sẽ không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục hướng đến tương lai, phát triển thành tập đoàn kinh tế mạnh, bền vững, góp phần xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.