Tin hoạt động

Hội nghị đánh giá chất lượng sợi VT1

28/08/2009

Ngày 28⁄8⁄2009, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Công ty LD thuốc lá BAT – VINATABA (BATJV) đã tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng sợi VT1 6 tháng đầu năm 2009 và đề ra kế hoạch, nhiệm vụ ổn định và duy trì chất lượng sản phẩm Vinataba (trong đó có sợi VT1) cho thời gian tới.

Tham dự cuộc họp có Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Kiểm tra và Quản lý chất lượng sản phẩm Vinataba của Tổng công ty (TCT) – Chủ trì cuộc họp - cùng đại diện lãnh đạo các Phòng/Ban, đơn vị có liên quan của TCT; Ông Nguyễn Văn Ba - Phó Tổng giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các Phòng/Ban của BATJV về duy trì chất lượng và sản xuất.

Sáu tháng đầu năm 2009, sản phẩm Vinataba tiếp tục tăng trưởng ổn định và là sản phẩm đứng đầu trên thị trường nội địa, tăng 14% so với CKNT nhờ chất lượng sản phẩm tốt và ổn định, mức độ trung thành của người tiêu dùng cao.

Đạt được kết quả trên là nhờ công tác quản lý sản xuất, kiểm soát chất lượng và phân phối lưu thông được quy định chặt chẽ và đã được Tổng công ty cùng các đơn vị thành viên liên quan kiểm tra giám sát thực hiện thường xuyên;  Tổng công ty đã phối hợp với các nhà cung cấp nguyên phụ liệu sản xuất sản phẩm Vinataba trong việc quản lý chất lượng đầu vào của các vật tư, nguyên phụ liệu theo tiêu chuẩn kỹ thuật đã quy định. Đặc biệt, đối với Công ty Liên doanh BAT-VINATABA sản xuất và cung cấp sợi VT1 cho Tổng công ty, đã thường xuyên giám sát chất lượng sợi trên dây chuyền. Ban Kiểm tra và Quản lý chất lượng sản phẩm Vinataba của Tổng công ty đã duy trì tốt việc cùng với BAT-JV định kỳ ít nhất 1 lần/năm tổ chức đánh giá chất lượng sợi VT1 theo tiêu chuẩn quy định, qua đó cùng nhau rút kinh nghiệm, nhằm duy trì sự ổn định của chất lượng sợi, cũng như bàn bạc để thống nhất các biện pháp phối hợp giải quyết giữa 2 bên từ những vấn đề mới phát sinh. Hội đồng bình hút của Tổng công ty thường xuyên tổ chức bình hút đánh giá cảm quan chất lượng sản phẩm, xem xét quy cách sản phẩm; kết quả đánh giá chất lượng, quy cách sản phẩm được gửi đến các đơn vị sản xuất để kịp thời điều chỉnh. Việc thường xuyên tìm hiểu nguyên nhân, khắc phục khuyết tật, bảo đảm đồng nhất về quy cách, chất lượng luôn là hướng nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo để không ngừng cải tiến chất lượng, quy cách sản phẩm từ: giấy vấn điếu, giấy nhôm, bóng kính bao, tút,… đến thùng carton.

Đây là hoạt động  được tổ chức định kỳ, hết sức thiết thực trong việc góp phần giữ vững uy tín thương hiệu VINATABA.