Tin hoạt động

Vinataba bổ nhiệm hai Phó Tổng giám đốc mới

29/04/2009

Ngày 29 tháng 4 năm 2009, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt nam (TLVN) đã ký các Quyết định số 144⁄QĐ-TLVN và 145⁄QĐ-TLVN bổ nhiệm có thời hạn Ông Lê Văn Bằng và Ông Bùi Nhật Tiến giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt nam, kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2009

Ông Lê Văn Bằng, thạc sỹ Kinh tế chính trị, cử nhân Kinh tế đã công tác trong ngành công nghiệp thực phẩm từ năm 1985 và giữ chức vụ Giám đốc Công ty Thực phẩm Miền Bắc từ năm 1993 cho tới nay. Ông Bùi Nhật Tiến - cử nhân Ngoại thương, cử nhân Luật, đã có thời gian gắn bó với ngành Thuốc lá 23 năm, vị trí công tác trước khi được bổ nhiệm là Trưởng phòng Đối ngoại. Ông Tiến  hiện đang được cử làm đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại một số công ty liên doanh và công ty cổ phần, Trưởng đại diện Hiệp Hội Thuốc lá Việt nam tại Hà Nội.