Tin hoạt động

TCT TLVN triển khai thực hiện 5 nhóm giải pháp của Chính phủ

18/06/2009

Trong bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới, kinh tế Việt nam trong những tháng đầu năm vẫn còn rất nhiều khó khăn, ngành thuốc lá đứng trước nhiều thách thức: tăng giá làm tăng chi phí sản xuất và tác động đến hiệu quả kinh doanh; thuốc lá nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại gia tăng; sản xuất nguyên liệu thuốc lá trong nước và thế giới sẽ còn nhiều khó khăn do thiên tai; sự cạnh tranh từ bên ngoài do mở cửa thị trường thuốc lá…; để hoàn thành kế hoạch đề ra, Tổng công ty

1. Phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ tại thị trường trong nước, tăng cường xuất khẩu và phát triển thị trường mới:

-   Chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng sản phẩm trung cao cấp phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng; nâng cao chất lượng thuốc lá điếu, nghiên cứu phát triển và đưa ra thị trường sản phẩm mới cao cấp, chất lượng cao, chiếm lĩnh được thị trường trong nước;  nghiên cứu sản xuất sản phẩm thuốc lá để chống thuốc lá lậu (Jet, Hero…), nâng cấp bao bì để hạn chế thuốc lá giả; Phát huy vai trò của Tổng công ty trong việc phối hợp, phân công giữa các đơn vị thuốc lá trong từng khu vực thị trường về sản xuất, phân phối để hạn chế cạnh tranh nội bộ;

-   Đẩy mạnh công tác phát triển nguyên liệu thuốc lá, đảm bảo và nâng cao năng suất, chất lượng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu sản xuất thuốc lá điếu: Tập trung phát triển và mở rộng diện tích tại các vùng trồng thuốc lá trong nước; Xây dựng chi phí đầu tư và khung giá thu mua nguyên liệu đối với nông dân cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay để khuyến khích nông dân dân thuốc lá tăng diện tích trồng, đồng thời đem lại lợi thế cạnh tranh của cây thuốc lá so với các cây trồng khác; Chủ động tìm kiếm khách hàng để gia công chế biến nguyên liệu.

-   Phát triển mạnh các hoạt động kinh doanh các mặt hàng công nghệ phẩm: Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm và phát triển thêm một số dòng sản phẩm mới (bánh kẹo, thức uống, mì ăn liền,...), sản phẩm có tính khác biệt, tập trung phát triển và đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao, chiếm ưu thế thị trường, đem lại lợi nhuận cao.

- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu và mở trộng thị trường xuất khẩu theo hướng đi vào chiều sâu và hiệu quả: Củng cố mối quan hệ với các đối tác truyền thống, ổn định và giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có, tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm phát triển thị trường mới, thị trường có nhiều tiềm năng; Nghiên cứu phương án hợp tác với đối tác nước ngoài đầu tư trực tiếp sản xuất thuốc lá tại một số nước ở châu Phi, từ đó có thể thâm nhập vững chắc vào thị trường này; Hợp tác chặt chẽ giữa các đơn vị xuất khẩu nông sản(gạo, cà phê, sắn…), công nghệ phẩm (bánh kẹo, thức uống) và thuốc lá (nguyên liệu, thuốc điếu) để khai thác hiệu quả thông tin, tìm kiếm thêm khách hàng, sử dụng kênh phân phối để mở rộng thị trường xuất khẩu; Đổi mới xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường, chủ động quảng bá thương hiệu và sản phẩm bằng nhiều hình thức (website, tờ rơi, hội chợ triễn lãm,…) gắn với phương án bảo vệ NHHH của Tổng công ty ở thị trường nước ngoài.

2. Thực hiện chi tiêu hợp lý, kiểm soát chi phí, có kế hoạch sử dụng vốn phù hợp với tình hình hiện nay, đảm bảo hiệu quả SXKD của từng đơn vị và toàn Tổ hợp Tổng công ty, theo đó:

-   Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi phí và việc chi tiêu, sử dụng vốn, kinh phí theo đúng quy định của Nhà nước.

-   Chủ động tìm kiếm nguồn hàng cung cấp tại các khu vực có tham gia hiệp định khu vực mậu dịch tự do hoặc hợp tác thương mại song phương, đa phương nhằm tận dụng ưu đãi thuế quan giảm giá nhập khẩu, đặc biệt là phụ liệu, nguyên liệu thuốc lá... có xu hướng tăng giá bán.

-   Sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguồn vốn, tài sản: có phương pháp khấu hao thích hợp, nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định; xác định nhu cầu vốn lưu động cần thiết nhằm đảm bảo đủ vốn cho nhu cầu kinh doanh và thúc đẩy tốc độ luân chuyển vốn.

3. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án để kịp thời đưa vào khai thác

-   Đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án để sớm đưa công trình vào sử dụng: Dự án di dời Công ty Thuốc lá Sài Gòn và Thăng Long; Đầu tư xây dựng chi nhánh Công ty Thuốc lá Sài Gòn tại tỉnh Ninh Thuận; Cải tạo và nâng cấp các nhà máy thuốc điếu hiện có theo hướng hiện đại hóa dây chuyền thiết bị công nghệ nhằm tăng chất lượng và giá trị sản phẩm, giảm thiểu chất độc hại và gây ô nhiễm môi trường.

-   Tập trung nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm nhằm tạo thế chủ động cho Tổ hợp Tổng công ty trong thời gian tới. Rà soát lại tiến độ của các dự án để có biện pháp chỉ đạo, giám sát, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm đưa vào hoạt động theo đúng kế hoạch.

4. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức công ty mẹ - công ty con, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm phát huy sức mạnh nội lực của toàn Tổ hợp, tiến tới xây dựng và phát triển Tổng công ty theo định hướng thành Tập đoàn

-   Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý theo mô hình công ty mẹ-con, tạo điều kiện cho các công ty con được chủ động trong sản xuất kinh doanh và đảm bảo theo định hướng của Tổng công ty.

-   Tăng cường, củng cố và nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ người đại diện quản lý phần vốn góp Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác để nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty, có chế độ khen thưởng, động viên, kỷ luật thích hợp.

-   Đánh giá lại mô hình tổ chức của từng đơn vị và có giải pháp đổi mới tổ chức, nâng cao trình độ và năng lực quản lý doanh nghiệp để đạt hiệu quả kinh doanh tốt hơn.

-   Xây dựng phương án chuyển đổi Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam sang hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Hoàn thiện Đề án chuyển đổi Tổng công ty thành Tập đoàn Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam (sau khi có Nghị định về Tập đoàn).

-   Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của toàn Tổ hợp trong quản lý doanh nghiệp: hệ thống chương trình ERP, quản trị tài chính kế toán thống nhất hợp nhất, sử dụng e-mail với tên miền Vinataba, hệ thống Văn phòng điện tử…

5. Đẩy mạnh công tác khoa học công nghệ, đầu tư nghiên cứu khoa học và chú trọng tính ứng dụng vào thực tiễn của đề tài

-   Xây dựng định hướng nghiên cứu, ứng dụng và phát triển KHCN theo chủ trương, chính sách của Nhà nước và phù hợp với chiến lược phát triển Tổng công ty.

-   Đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao năng lực nghiên cứu của Viện Kinh tế-Kỹ thuật Thuốc lá. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý khoa học và chuyển giao công nghệ, gắn phát triển khoa học công nghệ với sản xuất kinh doanh, chú trọng tính ứng dụng thực tiễn của đề tài.

-   Các doanh nghiệp đề xuất và chủ động đặt hàng các đơn vị nghiên cứu triển khai các đề tài ứng dụng: phát triển các giống thuốc lá mới, kỹ thuật canh tác, hái sấy, phối chế sản phẩm,... hoặc hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài để tiếp thu công nghệ hiện đại.

-   Chuẩn bị điều kiện cần thiết và bố trí nhân lực phụ trách về sở hữu trí tuệ, xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ trong chiến lược kinh doanh chung, đặc biệt là chiến lược thương hiệu.

-   Nghiên cứu hình thành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp để tạo nguồn tài chính thường xuyên cho hoạt động khoa học công nghệ.

6. Tiếp tục các chương trình đào tạo huấn luyện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đôi ngũ quản lý; Đảm bảo việc làm, từng bước nâng cao đời sống người lao động và kết hợp tham gia các chương trình công tác xã hội theo chủ trương của Chính phủ

-   Tiếp tục chương trình đào tạo Giám đốc điều hành CEO để nâng cao kỹ năng quản lý điều hành của lãnh đạo doanh nghiệp theo hướng quản trị hiện đại và chuyên nghiệp; Chú trọng đào tạo công nhân kỹ thuật có tay nghề cao trong vận hành thiết bị sản xuất và làm chủ các công nghệ mới.

-   Ban hành chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện cho CBCNV tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao trình độ văn hoá, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ tạo thế mạnh trong việc duy trì phát triển nguồn nhân lực.

-   Nâng cao vai trò của Trung tâm đào tạo Vinataba cho phù hợp với tình hình hoạt động và chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

-   Tiếp tục đổi mới chính sách quản lý nguồn nhân lực từ khâu tuyển dụng, bố trí công việc, chính sách tiền lương, đánh giá hiệu quả công việc và công tác thi đua khen thưởng.

-   Hoàn thiện môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp có bản sắc nhằm thu hút và phát huy năng lực của người lao động. Xây dựng đề cương văn hóa doanh nghiệp và sổ tay nhân viên của Tổng công ty.

-   Thường xuyên chăm lo lợi ích thiết thực, đảm bảo việc làm ổn định, từng bước nâng cao đời sống và phúc lợi cho người lao động (bảo hiểm, y tế, bảo hộ lao động…). Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, hạn chế bệnh nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động.

-    Kết hợp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và các chương trình mục tiêu khác của Chính phủ.

7. Chú trọng công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, thay đổi nhận thức và có các biện pháp bảo vệ môi trường

-   Thực hiện thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 và HACCP, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

-   Khuyến khích các đơn vị đầu tư công nghệ sản xuất tiên tiến, công nghệ sạch để sản xuất thuốc lá điếu nhằm giảm tối đa sự độc hại cho người tiêu dùng; đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và an toàn sức khoẻ cho người lao động.

-   Đầu tư phát triển sản xuất thuốc lá nguyên liệu theo hướng công nghệ cao; ứng dụng công nghệ sinh học phát triển mạnh các giống cây trồng đem lại năng suất, chất lượng cao và thân thiện với môi trường.

-   Rà soát hệ thống văn bản quy định về phạm pháp luật về hàng hóa có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm để kiện toàn, tăng cường năng lực quản lý và kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất.

8. Tập trung chỉ đạo và điều hành quyết liệt, linh hoạt và phù hợp với thực tế tình hình; Đẩy mạnh công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong CBCNV, đoàn kết một lòng vượt qua khủng hoảng kinh tế

-   Xây dựng: Chương trình hành động và các giải pháp cụ thể thực hiện 5 nhóm giải pháp của Chính phủ về ngăn chặn suy giảm kinh tế, vượt qua khủng hoảng năm 2009. Chiến lược phát triển 10 năm 2011-2020 của Tổng công ty làm cơ sở định hướng cho việc đầu tư phát triển.

-   Thông tin kịp thời đến người lao động những mục tiêu, phương hướng sản xuất kinh doanh trong điều kiện kinh tế Việt Nam và thế giới đang gặp khó khăn để tạo được sự đồng thuận của người lao động. Phối kết hợp cùng các tổ chức đoàn thể thông qua các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng để phát động phong trào thi đua, tuyên truyền giáo dục giúp người lao động nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và đoàn kết để vượt qua khó khăn.