Tin hoạt động

Tổng công ty Thuốc lá Việt nam có thêm thành viên mới

05/01/2009

Ngày 5⁄1⁄2009, tại Bộ Công thương đã diễn ra lễ bàn giao Công ty Thực phẩm Miền Bắc trở thành thành viên chính thức của Tổng công ty Thuốc lá Việt nam.
Ngày 5/1/2009, tại Bộ Công thương đã diễn ra lễ bàn giao Công ty Thực phẩm Miền Bắc trở thành thành viên chính thức của Tổng công ty Thuốc lá Việt nam. Chứng kiến buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Công thương Bùi Xuân Khu và lãnh đạo các Vụ, Cục Bộ Công thương cùng Lãnh đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt nam và Công ty Thực phẩm Miền Bắc. Việc chuyển giao này là điều kiện chuẩn bị cho Tổng công ty Thuốc lá Việt nam xây dựng mô hình Tập đoàn Công nghiệp Thực phẩm Việt nam, phù hợp với chủ trương của Chính phủ trong việc đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước và nhằm phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển kinh doanh đa ngành của Tổng công ty.