Tin hoạt động

Thông điệp năm mới của Chủ tịch HĐQT Vinataba

31/12/2008

Năm 2008 vừa khép lại với những ấn tượng khó quên trong mỗi chúng ta. Tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến phức tạp và khó lường. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã gây một cú sốc lớn cho nền kinh tế thế giới và gây ành hưởng không nhỏ đối với nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam. Cùng với các khó khăn chung của nền kinh tế đất nước như: Thời tiết diễn biến bất thường gây thiệt hại cho đời sống kinh tế - xã hội, giá các loại nguyên vật liệu đầu vào tăng vọt ảnh hưởng đến gi

Năm 2008 vừa khép lại với những ấn tượng khó quên trong mỗi chúng ta. Tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến phức tạp và khó lường. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã gây một cú sốc lớn cho nền kinh tế thế giới và gây ành hưởng không nhỏ đối với nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam. Cùng với các khó khăn chung của nền kinh tế đất nước như: Thời tiết diễn biến bất thường gây thiệt hại cho đời sống kinh tế - xã hội, giá các loại nguyên vật liệu đầu vào tăng vọt ảnh hưởng đến giá thành sản xuất

 

Năm 2008 vừa khép lại với những ấn tượng khó quên trong mỗi chúng ta. Tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến phức tạp và khó lường. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã gây một cú sốc lớn cho nền kinh tế thế giới và gây ành hưởng không nhỏ đối với nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam. Cùng với các khó khăn chung của nền kinh tế đất nước như: Thời tiết diễn biến bất thường gây thiệt hại cho đời sống kinh tế - xã hội, giá các loại nguyên vật liệu đầu vào tăng vọt ảnh hưởng đến giá thành sản xuất…, khó khăn lớn nhất của ngành thuốc lá trong năm 2008 là việc Nhà nước tăng mức thuế suất thuế TTĐB đã tác động bất lợi cho hoạt động của toàn ngành thuốc lá. Để hạn chế đến mức thấp nhất các tác động ảnh hưởng của những khó khăn đặc thù trong năm 2008 – một trong những

 

năm khó khăn nhất của ngành thuốc lá trong nhiều thập niên qua, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt và có hiệu quả, phấn đấu vượt qua khó khăn như: Tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và tích cực chuyển đổi cơ cấu sản phẩm; tăng cường công tác thị trường và chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống thuốc lá nhập lậu; nỗ lực đẩy mạnh công tác xuất khẩu nhằm bù đắp sự sút giảm của sản lượng tiêu thụ nội địa; phối hợp, phân công trong sản xuất và hỗ trợ gia công để giúp các đơn vị đang gặp khó khăn; cắt giảm và giãn tiến độ đầu tư một số dự án chưa thật cần thiết để tập chung nguồn vốn đầu tư trọng điểm…Với sự nỗ lực chung của toàn Tổng công ty, chúng ta đã vượt qua một năm nhiều biến động với những kết quả đáng

 

khích lệ: Tổng doanh thu đạt 18.500 tỷ, tăng 17% so với năm 2007. Nộp ngân sách đạt 3.870 tỷ, tăng 25%. Lợi nhuận đạt được mức tăng trưởng 5%. Việc làm của người lao động được bảo đảm, đời sống từng bước được nâng cao. Có thể đánh giá dây là một năm thể hiện bản lĩnh và tinh thần Vinataba với nội lực được phát huy cao độ để đạt được những kết quả đáng khích lệ.Năm 2009, sự suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ tạo ra nhiều rủi ro và tiếp tục gây hiệu ứng tiêu cực đến nền kinh tế nước ta. Để chủ động ứng phó trước ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế - tài chính trên toàn thế giới, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đang triển khai các chương trình hành động cụ thể, thiết thực để thực hiện 5 nhóm giải pháp của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

         
         
         

Mục tiêu trọng tâm của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trong năm 2009 là sẽ tập chung mọi nỗ lực để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng từ 5-10% nâng cao hiệu quả kinh doanh ở tất cả các doanh nghiệp thành viên theo định hướng phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợI kế hoạch năm 2006-2010. Để thực hiện mục tiêu đề ra với sự tăng trưởng toàn diện về mọi mặt trong bốI cảnh tình hình kinh tế xã hội đất nước sẽ đương đầu với rất nhiều khó khăn,Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam định hướng các giải pháp như sau

-Phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ ở thị trường trong nước, tăng cường xuất khẩu và phát triển thị trường mới.

- Thắt chặt việc chi tiêu, tái cơ cấu vốn đẩu tư cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh ở tất cả các đơn vị thành viên.

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm để đưa vào khai thác.

- Tiếp tục các chương trình đào tạo, huấn luyện để nâng cao

 

chất lượng nguồn nhân lực. Đảm bảo việc làm và từng bước nâng cao đời sống người lao động. Thực hiện các chương trình xã hội, từ thiện, hỗ trợ các huyện nghèo theo sự phân công của Chính phủ.

- Đẩy mạnh công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận cho CB-CNV, đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế để hoàn thành kế hoạch năm 2009.Chúng ta đứng trước một năm đầy thách thức với những khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của toàn ngành thuốc lá. VớI việc tiếp nhận Công ty thực phẩm miền Bắc là thành viên chính thức từ 01/01/2009, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có điều kiện và cơ sở để xây dựng và phát triển Tổng công ty theo định hướng Tập đoàn sản xuất và kinh doanh công nghiệp Thực phẩm phù hợp với chủ trương của Chính phủ trong việc sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước và phát huy được ưu thế về nguồn lực của Tổng công ty.

 

 

Mục tiêu và kế hoạch đề ra cho năm 2009 với định hướng vượt qua khó khăn, đảm bảo tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả, tiếp tục đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực của toàn thể CB-CNV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam để có được một năm 2009 thành công và xây dựng Vinataba mạnh hơn và hiệu quả hơn.Nhân dịp này, thay mặt Ban lãnh đạo Vinataba xin chân thành cám ơn sự chỉ đạo giúp đỡ kịp thời của Chính phủ, các cơ quan Ban ngành Trung ương, các địa phương, sự hợp tác chặc chẽ của các đối tác trong và ngoài nước đối vớI Vinataba. Xin cám ơn sự nỗ lực vượt qua khó khăn, hăng say làm việc của CB-CNV toàn Tổng công ty.

Nhân dịp chào đón năm mới 2009 và mừng xuân Kỷ Sửu, xin kính chúc quý vị một năm mới Hạnh phúc, An khang và Thịnh vượng.