Tin hoạt động

Hội nghị Người lao động năm 2018 Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

03/05/2018

Vào ngày 03⁄05⁄2018, tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2018. Đồng chí Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên và đồng chí Trần Sơn Châu, Phó Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

        Tại Hội nghị, Đại diện cho Cơ quan Văn phòng Tổng công ty, Đ/c Bùi Nhật Tiến – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 và các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, sản lượng thuốc lá điếu tăng 8% so với kế hoạch, tăng gần 8% CKNT; sản lượng bánh kẹo đạt gần 99% kế hoạch và bằng tương đương CKNT. Tổng doanh thu đạt 25.654 tỷ đồng, tăng 10% so với kế hoạch, tăng gần 3% so với CKNT; lợi nhuận đạt 2.007 tỷ đồng, tăng trên 39% so với kế hoạch, tăng trên 39% CKNT. Riêng đối với công ty mẹ - Tổng Công ty, lợi nhuận đạt 931 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch và bằng gần 1,3 lần CKNT. Cơ quan Văn phòng Tổng công ty đã đóng góp một phần quan trọng trong thành tích chung của toàn Tổng công ty.

 Đ/c Bùi Nhật Tiến – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

        Tiếp đó Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, Thỏa ước lao động tập thể và chế độ chính sách đối với người lao động; Tổng hợp ý kiến của người lao động; Dự thảo sửa đổi Thoả ước lao động tập thể 2017.

        Tại Hội nghị, đ/c Đàm Thanh Hằng, Phó chánh VP TCT, đ/c Đinh Quang Hiếu, Trưởng phòng Đầu Tư, đ/c Đỗ Toàn Thắng, Phó phòng Kinh tế - Kế hoạch và đ/c Phùng Đức Thịnh, chuyên viên phòng Pháp Chế. đã lần lượt trình bày tham luận của mình đóng góp cho các báo cáo tại Hội Nghị.

Đ/c Phùng Đức Thịnh trình bày tham luận về vai trò công tác Pháp chế trong hoạt động SXKD của TCT

         Hội nghị đã bầu Thành viên đại diện người Lao động tham gia đối thoại gồm các đ/c Vũ Thị Thùy Hương – Trường Phòng Pháp Chế, Đ/c Lê Thị Hồng Trang -Trung tâm Đào tạo và đ/c Nguyễn Thị Kim Dung - Văn phòng.

Kết quả bầu Thành viên đại diện người Lao Động tham gia đối thoại

         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Vũ Văn Cường Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV TCT nhiệt liệt biểu dương nỗ lực của Cán bộ CNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty,  Công đoàn Văn phòng đã thực hiện tốt quy chế dân chủ , đối thoại định kỳ, quan tâm đến đời sống người lao động. Lãnh đạo Tổng công ty tin tưởng với sự đoàn kết nỗ lực của CBNV,  toàn TCT sẽ hoàn thành vượt bậc các chỉ tiêu đã đề ra. Năm 2018 sẽ là năm ghi dấu ấn quan trọng với việc Tổng công ty chuyển đổi từ công ty 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần. Lãnh đạo Tổng công ty sẽ đảm bảo lợi ích cho người lao động không chỉ riêng đối với Cơ quan Văn phòng Tổng công ty mà cho toàn bộ người lao động trong Tổng công ty ở mức cao nhất, theo đúng quy định của pháp luật.

Đ/c Vũ Văn Cường Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam