Tin hoạt động

Long An: Đề nghị thực hiện cơ chế tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu

05/08/2014

UBND tỉnh Long An vừa có văn bản số 2413⁄UBND-NCTCD ngày 29⁄7⁄2014 chuyển đến Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kiến nghị chủ trương thực hiện lâu dài cơ chế tái xuất thuốc lá ngoại còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu.

Theo nội dung chủ yếu của văn bản này, UBND tỉnh Long An xét thấy qua thực hiện chủ trương thí điểm tái xuất thuốc lá ngoại của Chính phủ thì việc thực hiện chủ trương tái xuất thuốc lá ngoại còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu mang lại hiệu quả thiết thực hơn so với việc tiêu hủy, bởi lẽ:

Trong nhiều năm qua, Chính phủ đã có chủ trương xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu từ hình thức tiêu hủy, tái chế đến tái xuất, nhưng hiệu quả chưa có tác dụng trực tiếp làm giảm tình hình hoạt động buôn lậu thuốc lá ngoại, thậm chí hàng năm lượng thuốc lá ngoại nhập lậu qua biên giới nước ta còn tăng thêm. Tuy nhiên, việc tái xuất thuốc lá ngoại có tác động làm hạn chế một phần năng suất sản xuất của nhà máy thuốc lá ở nước ngoài.

Số tiền thu được từ tái xuất thuốc lá ngoại góp phần rất lớn trong việc hạn chế lãng phí của cải xã hội do các đối tượng buôn lậu đã bỏ ra; trong khi đó, nếu tiêu hủy sẽ không thu lại một lượng của cải xã hội bỏ ra, mà ngân sách còn phải chi thêm một khoản kinh phí hỗ trợ gần tương ứng với số tiền tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu vì nguồn kinh phí hỗ trợ tiêu hủy có nguồn gốc từ ngân sách do các đơn vị sản xuất thuốc lá hạch toán vào chi phí sản xuất và làm giảm lợi nhuận nộp ngân sách tương ứng với phần chi phí hỗ trợ tiêu hủy thuốc lá nhập lậu.

Tạo điều kiện hỗ trợ các đơn vị chức năng bổ sung nguồn kinh phí, chủ động mua sắm trang bị thêm phương tiện hoạt động chống buôn lậu trong điều kiện nguồn kinh phí ngân sách cấp còn khó khăn. Thực tế số tiền thu được từ tái xuất thuốc lá ngoại ở tỉnh Long An tăng hơn 3,5 lần so với số tiền hỗ trợ tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu; cụ thể, theo số liệu báo cáo nếu tiêu hủy 3,2 triệu gói thì số tiền được hỗ trợ khoảng 3,2 tỷ đồng, nhưng thực tế qua tái xuất thu hơn 12,4 tỷ đồng.

Số tiền từ tái xuất thuốc lá ngoại được dành một phần để chi khen thưởng nên đã góp phần động viên kịp thời cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân tích cực tăng cường công tác chống buôn lậu đạt hiệu quả cao hơn; những năm trước đây các lực lượng chức năng của tỉnh bắt xử lý tịch thu khoảng 700.000 gói và 6 tháng đầu năm 2014 xử lý tịch thu khoảng 1 triệu gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Mặt khác, có dư luận cho rằng việc tái xuất thuốc lá nhập lậu có tiềm ẩn nhiều nguy cơ thẩm lậu trở lại Việt Nam là sự nhận định đánh giá về mặt lý luận nhưng thực tế cho thấy qua một thời gian dài hơn một năm thực hiện chủ trương tái xuất thuốc lá ngoại nhập lậu, cơ quan chức năng chưa phát hiện việc thẩm lậu xảy ra, đồng thời các nước tham gia Công ước khung và Tổ chức Y tế thế giới cho đến nay cũng chưa có ý kiến phản đối việc tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu của Việt Nam.

Từ những nội dung phân tích nêu trên, UBND tỉnh Long An kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xem xét cho chủ trương thực hiện lâu dài cơ chế tái xuất thuốc lá ngoại nhập lậu còn chất lượng bị tịch thu.