Tin hoạt động

Lễ công bố quyết định và bàn giao Công ty Thuốc lá An Giang, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp về Công ty Thuốc lá Sài Gòn

18/04/2014

Ngày 16⁄4⁄2014, tại Công ty Thuốc lá Sài gòn, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba đã tổ chức Lễ công bố quyết định và bàn giao Công ty Thuốc lá An Giang, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp về Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

Thực hiện Quyết định 166/QĐ-TTg ngày 16/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012-2015, trong thời gian qua Tổng công ty đã tích cực triển khai triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu theo đúng lộ trình đề ra, đảm bảo tính thận trọng, hiệu quả, theo nguyên tắc: triển khai ngay các nội dung tái cơ cấu đã có sự đồng thuận cao và đầy đủ các điều kiện thuận lợi, đồng thời xây dựng các mô hình thí điểm tái cơ cấu các công ty theo từng nhóm lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Theo đó, Tổng công ty đã xây dựng “Đề án thí điểm tái cơ cấu Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp, Công ty Thuốc lá An Giang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con trong đó Công ty Thuốc lá Sài Gòn là công ty mẹ”. Ngày 06/3/2014 Bộ Công Thương đã có Quyết định số 1854/QĐ-BCT về việc Phê duyệt Đề án tổ chức lại Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Trên cơ sở này, ngày 14/3/2014 Tổng công ty Thuốc lá VN đã có Quyết định số 76/QĐ-TLVN chuyển Công ty Thuốc lá An Giang, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Việc bàn giao các công ty thuốc lá An Giang, Đồng Tháp về Công ty Thuốc lá Sài Gòn quản lý theo mô hình công ty mẹ - công ty con là kết quả của một quá trình làm việc hết sức nghiêm túc và có sự thống nhất cao từ Tổng công ty đến các công ty thuốc lá Sài Gòn, An Giang, Đồng Tháp trên nguyên tắc thận trọng và hiệu quả; sự đồng lòng, nhất trí từ Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên. Mục đích của việc tái cơ cấu này là đảm bảo cho các đơn vị hoạt động tốt hơn, có hiệu quả hơn, tập trung nguồn lực, đầu tư sản phẩm có trọng điểm, tránh cạnh tranh nội bộ; nâng cao thu nhập và đời sống của CBCNV. Công ty Thuốc lá An Giang và Đồng Tháp sẽ có cơ hội phát huy thế mạnh tại các tỉnh miền Tây, đồng thời được Công ty Thuốc lá Sài Gòn hỗ trợ về máy móc thiết bị, kỹ thuật, trình độ công nghệ, công tác thị trường. Để ổn định tình hình trong giai đoạn đầu thực hiện tái cơ cấu, đảm bảo nguyên tắc từng bước, thận trọng và hiệu quả, công tác bàn giao bước đầu tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản, tài chính, con người. Bước tiếp theo, khi các đơn vị đã hoạt động ổn định, Tổng công ty sẽ tiếp tục bàn giao các công tác khác như: công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, v.v...

Sau một thời gian thực hiện tái cơ cấu tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn, An Giang và Đồng Tháp, Tổng công ty sẽ có tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, làm cơ sở tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của Đề án tái cơ cấu Tổng công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đề nghị Công ty Thuốc lá Sài Gòn, với tư cách là công ty mẹ trong mô hình mới, hết sức quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công ty An Giang và Đồng Tháp phát huy các thế mạnh, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định công ăn việc làm và thu nhập cho CBCNV, với mục tiêu trước mắt là hoàn thành Kế hoạch năm 2014, tiến tới phát triển mạnh mẽ hơn, chiếm lĩnh thị phần các tỉnh miền Tây; phấn đấu đạt sản lượng 100 triệu bao vào năm 2018 theo quy định của Luật PCTHTL. Đồng thời, các công ty Thuốc lá An Giang và Đồng Tháp tiếp tục hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV, độc lập về sản xuất, tài chính, cần tích cực đổi mới trong sản xuất kinh doanh, phát huy lợi thế và những hỗ trợ từ công ty mẹ Công ty Thuốc lá Sài Gòn.