Tin hoạt động

Tập huấn công tác Lễ tân ngoại giao trong doanh nghiệp

19/04/2019

Ngày 19 tháng 4 năm 2019 tại Trụ sở Vinataba tại Hà Nội đã diễn ra buổi tập huấn về Công tác Lễ tân ngoại giao trong doanh nghiệp. Tham dự buổi tập huấn có các đồng chí Lãnh đạo và toàn thể CBCNV cơ quan Văn phòng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Phía Bắc).

Nhằm mục đích trang bị cho cán bộ công nhân viên các phòng ban Tổng công ty những kiến thức về lễ tân ngoại giao trong doanh nghiệp, Trung tâm đào tạo Vinataba đã nghiên cứu, tổ chức chương trình tập huấn công tác Lễ tân ngoại giao choi cơ quan văn phòng phía bắc và đầu tháng 5 sẽ tổ chức cho cơ quan văn phòng đại diện phía Nam. Lớp tập huấn đã mời GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương, một chuyên gia cao cấp, đầu ngành trong ngành ngoại giao đến giới thiệu, phổ biến một số nghi thức, quy tắc cơ bản của lễ tân ngoại giao trong doanh nghiệp và vận dụng đối với văn hóa Vinataba. 

GS.TS Nguyễn Thái Yên Hương - Chuyên gia cao cấp trong ngành ngoại giao - Giảng viên tại HN tập huấn

Lễ tân khánh tiết cũng là một công tác cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và không thể thiếu của hoạt động giới thiệu, tạo dựng hình ảnh công ty trước khách hang, đối tác, các bộ ban ngành và công chúng. Công tác lễ tân tốt hay kém đều ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín công ty, thương hiệu sản phẩm, thậm chí ảnh hưởng đến các mối quan hệ kinh doanh. Đây là một lĩnh vực công việc phức tạp nhạy cảm, vừa yêu cầu tính khoa học, lại vừa mang tính nghệ thuật. Việc hiểu biết những kiến thức và quy định lễ tân là cần thiết, không chỉ đối với những người làm công tác lễ tân văn phòng, đối ngoại mà còn đối với tất cả cán bộ công nhân viên Vinataba.