Tin hoạt động

Cán bộ công chức ngành Công Thương không sử dụng thuốc lá ngoại nhập lậu

01/07/2015

Ngày 25⁄6⁄2015, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 6351⁄BCT-VP về việc cán bộ công chức ngành Công Thương không sử dụng thuốc lá ngoại nhập lậu.

Theo nội dung Công văn, thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá và Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 24/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn buôn bán vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu, Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị: Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình không sử dụng thuốc lá ngoại nhập lậu, việc hút thuốc lá lậu là hành vi tiếp tay cho buôn lậu và trốn thuế; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đơn vị mình không tiếp tay cho việc kinh doanh và hút thuốc lá ngoại nhập lậu.