Tin hoạt động

Vinataba: Thi đua là động lực thúc đẩy sản xuất

20/08/2015

Ngày 20⁄8⁄2015, tại Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2010-2015. Tới dự có ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Cẩm Tú, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty nhấn mạnh: Đại hội là dịp để tôn vinh, học tập, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các đơn vị trong Tổng công ty; xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của Tổng công ty ngày càng phát triển cả về chiều rộng và bề sâu, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của Tổng công ty.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015, ông Trần Sơn Châu, Tổng giám đốc Tổng công ty cho biết: trong thời gian vừa qua, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước; chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong Tổng công ty theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Với mục tiêu xuyên suốt là “Đoàn kết, đồng thuận – Đột phá thành công – Vì người tiêu dùng – Vươn tầm quốc tế”, Tổng công ty đã phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm bớt thao tác và an toàn hơn cho người lao động; Phong trào phụ nữ “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”. Gắn phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, đảm bảo cho phong trào thi đua “Lao động hiệu quả – Phát triển bền vững – Hội nhập thành công”; thực hiện tốt công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Về phong trào thi đua lao động giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong 5 năm qua, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thường xuyên phát động phong trào thi đua lao động giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được toàn thể cán bộ, công nhân viên hăng hái tham gia. Phong trào đã có tác dụng to lớn đến việc hoàn thành kế hoạch của Tổng công ty. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều các nhân tố điển hình tiên tiến lao động đạt năng suất, chất lượng cao được Tổng công ty, Bộ Công Thương và Chính phủ khen thưởng. Cùng với phong trào thi đua lao động giỏi, hàng năm Tổng công ty phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm mục tiêu phấn đấu không ngừng đổi mới công nghệ, hiện đại hóa thiết bị, tạo ra nhiều sản phẩm mới có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt. Phong trào thi đua được toàn thể các đơn vị thành viên hưởng ứng sôi nổi. Tổng kết 5 năm qua, toàn Tổng công ty có 564 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng. Đơn vị tiêu biểu cho phong trào này là Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Công ty Thuốc lá Thăng Long, Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị.

Phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hàng năm, Tổng công ty đều triển khai phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trọng tâm là thi đua “tiết kiệm 10 đồng vàng trên một đơn vị sản phẩm” với các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể như: thi đua “Giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tránh lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng”, “Giảm 2% chi phí sản xuất, 10% chi phí hành chính”. Phong trào đã được các bộ phận, phòng ban và toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Tổng công ty tích cực hưởng ứng.

Về phong trào vệ sinh – an toàn lao động – phòng chống cháy nổ. Xác định công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thiết thực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhiều năm qua, Tổng công ty thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về ATVSLĐ, bảo vệ môi trường, huấn luyện an toàn lao động cho người lao động; thực hiện tốt việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và thực hiện chế độ báo cáo về công tác BHLĐ, ATVSLĐ-PCCN theo quy định; lực lượng PCCN được củng cố với 994 người (tăng 72,87% so với năm 2009); Ban chỉ huy phòng chống bão lụt được tăng cường với 195 người (tăng 144% so với năm 2009); mạng lưới ATVSV 885 người.

Đáng chú ý, trong phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động xã hội, Tổng công ty đã vận động cán bộ, công nhân viên tham gia các hoạt động ủng hộ đồng bào bão, lụt, đóng góp tiền xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng, ủng hộ các chương trình từ thiện của Trung ương, địa phương cho các quỹ: “Trẻ em bị chất độc màu da cam”, quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Bảo trợ trẻ em”, v.v…Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam được giao nhiệm vụ giúp đỡ huyện Hà Quảng (Cao Bằng) và Bác Ái (Ninh Thuận).

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã phát huy tính năng động, sáng tạo của nữ CB CNVCLĐ trong sản xuất, công tác; xây dựng gia đình “no ấm – bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc”. Không những giỏi việc ở cơ quan, đơn vị, các chị còn biết khéo léo sắp xếp, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi.

Thực hiện tháng hành động vì trẻ em hàng năm, Công đoàn Tổng công ty hỗ trợ các cháu bị mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật bẩm sinh, trợ cấp cho các cháu nhân dịp đầu năm học mới , tổ chức 5 lần “Tuyên dương con CNVCLĐ học giỏi, sống tốt”.

Về phong trào thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc, an ninh chính trị, an toàn đơn vị, Tổng công ty cùng các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh. Các nghĩa vụ với Nhà nước, với địa phương được thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tốt với lực lượng trên địa bàn để tham gia vào công tác quốc phòng, an ninh của địa phương. Ban chỉ huy quân sự Tổng công ty đã hoàn thành việc ban hành Quy chế hoạt động và chỉ đạo các đơn vị kiện toàn BCH quân sự và duy trì hoạt động của lực lượng tự vệ thường trực theo đúng quy định. Năm 2014, cán bộ công nhân viên người lao động toàn Tổng công ty đã hỗ trợ lực lượng cảnh sát biển Việt Nam số tiền 2 tỷ đồng.

Về phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Công đoàn Tổng công ty triển khai Nghị quyết của Đảng ủy TCT thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với 5 nội dung trọng tâm. Thực hiện khẩu hiệu “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Dùng hàng Việt Nam là yêu nước”, CĐCS đã tích cực hưởng ứng bằng việc vận động giữa các Công ty nguyên liệu với đơn vị sản xuất thuốc lá điếu sử dụng nguyên liệu đã qua khâu chế biến, vận động CNVCLĐ sử dụng sản phẩm sản xuất trong nước, sản phẩm của Tổng công ty trong tiêu dùng như: nước khoáng, ngọc trà, rượu Romantic, bánh kẹo… ngoài ra các đơn vị còn hỗ trợ nhau trong gia công sản phẩm Basion, Era, fasol…. để giúp cho cán bộ, công nhân viên có việc làm và hoàn thành được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm.

Thi đua xuất phát từ lợi ích tập thể và người lao động

Đánh giá chung về kết quả đạt được, ông Trần Sơn Châu, Tổng giám đốc Tổng công ty nhấn mạnh: Các phong trào thi đua của Tổng công ty được triển khai bài bản, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, được cán bộ, công nhân viên, người lao động đón nhận và hưởng ứng tích cực, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng đã được các đơn vị cơ bản hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý để quản lý về thi đua, khen thưởng. Công tác biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến tích cực. Công tác khen thưởng được lãnh đạo đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ và kịp thời hơn, khen thưởng đột xuất, khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất đã được quan tâm. Chất lượng khen thưởng được nâng lên.

Hoạt động thi đua đã nâng cao nhận thức của các đơn vị trong Tổng công ty, xác định rõ công tác thi đua khen thưởng là công cụ, là động lực chính trị, tinh thần, góp phần phát huy tính sáng tạo, đoàn kết vượt mọi khó khăn để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao. Căn cứ vào đặc thù và tình hình thực tế của từng đơn vị, Tổng công ty đã phát động phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực, gắn với ngành nghề và nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị. Trong đó một số đơn vị trong Tổng công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, giữ vững được tốc độ tăng trưởng và kinh doanh có lãi.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan đã tác động mạnh tới hoạt động thi đua khen thưởng của một số đơn vị trong Tổng công ty, gây ra một số mặt hạn chế như: việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua chưa thường xuyên, liên tục; Các gương điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, thành tích đạt được mang ý nghĩa và giá trị cao, song việc nuôi dưỡng nhân tố mới và nhân rộng điển hình tiên tiến còn nhiều hạn chế, công tác tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thực sự được quan tâm.

Trong giai đoạn tới, với mục tiêu phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức để phát triển Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ngày càng vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Tổng công ty sẽ tập trung vào các giải pháp chủ yếu:

Quán triệt nhận thức về vai trò và ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới. Công tác Thi đua – khen thưởng luôn gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, xây dựng đoàn thể vững mạnh, lấy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn là mục tiêu và là động lực quan trọng.

Để phong trào thi đua - khen thưởng mang lại hiệu quả thiết thực, Thi đua phải xuất phát từ lợi ích tập thể và lợi ích người lao động. Thực hiện tốt phương châm “Cả hệ thống chính trị làm công tác thi đua - khen thưởng”. Đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua: Tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các đường lối chính sách của Đảng, Luật Thi đua khen thưởng năm 2013, Nghị định của Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng và Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty. Hàng năm các đơn vị phải tổ chức đăng ký thi đua, phát động các phong trào thi đua; Các phong trào thi đua phải tập trung vào mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, lấy các nhiệm vụ cụ thể của công tác chuyên môn làm nội dung thi đua; Cần lượng hoá các tiêu thức, chỉ tiêu thi đua để đánh giá chính xác kết quả thi đua; Tiếp tục cải tiến quy trình, thủ tục xét khen thưởng, bảo đảm việc xét khen thưởng phải công khai, dân chủ, kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích trên nguyên tắc “thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó”.

Điển hình tiên tiến là một trong những nhân tố quan trọng, làm nòng cốt cho phong trào thi đua. Xây dựng, bồi dưỡng được những điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong đơn vị để nêu gương học tập. Trong công tác thi đua, khen thưởng, việc phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác thi đua, khen thưởng và không thể thiếu trong các phong trào thi đua.

Chuyên môn hoá bộ máy thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại đơn vị. Bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm phù hợp làm công tác thi đua khen thưởng, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cho cán bộ chuyên trách.

Một số hình ảnh tại Đại hội: