Tin hoạt động

Lễ ra mắt Công ty mẹ - công ty con: Công ty Thuốc lá Thăng Long

06/04/2016

Ngày 05⁄04⁄2016, tại Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – VINATABA đã tổ chức Lễ ra mắt Công ty mẹ - công ty con: Công ty Thuốc lá Thăng Long trên cơ sở chuyển Công ty Thuốc lá Thanh Hóa, Bắc Sơn và Đà Nẵng về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Thăng Long. Tới dự có đồng chí Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban Cán sự Đảng -Thứ trưởng Bộ Công thương cùng đại diện các Cục Vụ Bộ Công thương, Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính….

Thực hiện Quyết định 166/QĐ-TTg ngày 16/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu TCTy Thuốc lá VN giai đoạn 2012-2015 và công văn số 633/TTG-ĐMDN ngày 13/05/2015 của Văn phòng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Đề án, với mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trong việc triển khai và thực hiện các chủ trương chính sách của Nhà nước đối với ngành thuốc lá Việt nam, thời gian qua Tổng công ty đã tích cực triển khai thực hiện Đề án theo đúng lộ trình đề ra, đảm bảo tính thận trọng, hiệu quả, theo nguyên tắc: Triển khai ngay các nội dung tái cơ cấu đã có sự đồng thuận cao và đầy đủ các điều kiện thuận lợi, đồng thời xây dựng mô hình tái cơ cấu các đơn vị thành viên theo từng nhóm lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Mục đích của việc tái cơ cấu là nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực tài chính của các doanh nghiệp thành viên, tập trung nguồn lực, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư có trọng điểm và tránh cạnh tranh nội bộ, hướng đến sự phát triển bền vững của toàn Tổ hợp.

Theo đó, năm 2014, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã thực hiện thành công mô hình thí điểm tái cơ cấu, tổ chức lại Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Công ty Thuốc lá An Giang, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trong đó Công ty Thuốc lá Sài Gòn là Công ty mẹ.

Sau gần hai năm triển khai, đề án đã phát huy tính hiệu quả, góp phần cho Tổng công ty Thuốc lá Việt nam - VINATABA hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015: Doanh thu tăng trưởng 13%, đạt 33.749 tỷ đồng; Nộp ngân sách tăng gần 13% so với CKNT, đạt 8.448 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 1.335 tỷ đồng, tăng 13% so với CKNT, đảm bảo đời sống và việc làm cho hơn 13.000 CBCNV với mức thu nhập bình quân là 9,1 triệu đồng/ người/tháng.

Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu, Tổng công ty đã xây dựng Đề án tái cơ cấu các công ty Thuốc lá Thăng Long, Công ty Thuốc lá Thanh Hóa, Công ty Thuốc lá Bắc Sơn và Công ty Thuốc lá Đà Nẵng hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty con, trong đó Công ty Thuốc lá Thăng Long là Công ty mẹ và đã được Bộ Công Thương phê duyệt theo Quyết định số 6269/BCT-TCCB ngày 24/06/2015 và số 11092/BCT-TCCB ngày 28/10/2015.

Năm 2015 mặc dù là một năm khó khăn đối với ngành thuốc lá nói chung và Tổng công ty Thuốc lá nói riêng, tuy nhiên với vị thế là một trong những đơn vị lớn, phát huy vai trò tiên phong hàng đầu trong Tổ hợp, Công ty Thuốc lá Thăng Long đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD:

-         Sản lượng tiêu thụ: Đạt 105,5% so với Kế hoạch

-         Tổng doanh thu: Đạt 115,1% so với Kế hoạch

-         Nộp ngân sách: Đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với kế hoạch.

Sau khi tiếp nhận 03 đơn vị, Về quy mô: tổng tài sản hợp nhất của Nhóm công ty đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với Thăng Long, tổng vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.100 tỷ đồng, vốn đầu tư của chủ sở hữu đạt gần 500 tỷ đồng. Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Tổng doanh thu thuần đạt 4.581 tỷ đồng trong đó Thăng Long chiếm 78%, Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 294 tỷ đồng, trong đó Thăng Long chiếm 92,8%, nộp Ngân sách 2.959 tỷ đồng trong đó Thăng long chiếm 76%.

Để ổn định tình hình trong giai đoạn tiếp theo thực hiện quá trình tái cơ cấu, đảm bảo nguyên tắc từng bước, thận trọng và hiệu quả, công tác bàn giao bước đầu tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản, tài chính, nguồn lực con người. Bước tiếp theo, khi các đơn vị đã hoạt động ổn định, Tổng công ty sẽ tiếp tục bàn giao các công tác khác như: công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên…

Đại diện cho bên tiếp nhận, đồng chí Vũ Văn Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty Thuốc lá Thăng long cho biết trong thời gian qua, công ty đã có những bước đi chủ động và cần thiết để triển khai chuyển đổi hoạt động theo mô hình mới với vai trò là công ty mẹ như:  

- Hoàn thành đề án tái cơ cấu chi tiết của Nhóm công ty là cơ sở triển khai các công việc cụ thể hoàn thiện chuyển đổi mô hình hoạt động sang mô hình Nhóm công ty trong đó Công ty Thuốc lá Thăng Long là Công ty mẹ.

- Chủ động gia tăng sự liên kết về sản xuất kinh doanh với các đơn vị thông qua hoạt động gia công, hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ.

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty Thuốc lá Thăng Long theo mô hình Công ty mẹ.

- Triển khai xây dựng hệ thống quả trị đối với các công ty con bao gồm Điều lệ công ty con, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản trị, Quy chế giám sát tài chính…

Đại diện cho các đơn vị được chuyển giao, đồng chí Lê Xuân Khải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Thuốc lá Thanh Hóa cũng bày tỏ mong muốn Công ty mẹ sớm ban hành các Quy chế quản lý, điều hành làm cơ sở cho các công ty con hoạt động thông suốt và nhanh chóng.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa chúc mừng và đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chức năng như các cục vụ Bộ Công thương, Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính đã phối hợp cùng với Tổng công ty Thuốc lá Việt nam và các đơn vị thành viên triển khai tích cực để có được lễ ký kết chuyển giao. Đồng chí tin tưởng rằng công ty mẹ sẽ phát huy vai trò giúp tập hợp sức mạnh đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạnh tập trung của các công ty con. Đồng chí đề nghị Tổng công ty cần sớm hoàn thiện công tác nhân sự cho công ty mẹ - Công ty Thuốc lá Thăng long, tiếp tục chỉ đạo sâu sát về công tác thị trường, bộ máy nhân sự, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh trong giai đoạn đầu. Công ty Thuốc lá Thăng long và 03 đơn vị cần tập trung trí tuệ, đoàn kết, cùng hợp sức hoàn thành nhiệm vụ của Bộ cũng như Tổng công ty giao cho, đảm bảo nâng cao đời sống người lao động trong các công ty.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty trân trọng cám ơn Lãnh đạo Bộ Công thương, các cục vụ Bộ Công thương trong thời gian qua đã quan tâm, hỗ trợ TCT Thuốc lá Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đặc biệt trong việc tái cơ cấu Tổng công ty. Đồng chí đề nghị các công ty cần quán triệt và thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng.

Đồng chí nhấn mạnh:Trong năm đầu tiên thực hiện Đề án tái cơ cấu của TCT , Công ty Thuốc lá Thăng Long cần phải bố trí sản xuất hợp lý, chủ động  phối hợp, hỗ trợ các công ty con trong sản xuất kinh doanh, công tác gia công sản phẩm, chuyển đổi mô hình hoạt động và tiếp tục khôi phục mạnh mẽ thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt cần sớm hoàn thiện bộ máy tổ chức, các nội quy quy chế phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của công tác tái cơ cấu doanh nghiệp theo định hướng của TCT, phát huy lợi thế của từng đơn vị thành viên, nâng cao hiệu quả SXKD của toàn nhóm công ty. Hoàn thiện hệ thống quản trị  hoạt động của doanh nghiệp theo hướng tiên tiến và hiện đại. Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, quán triệt mục tiêu tái cơ cấu doanh nghiệp. Quan tâm hỗ trợ, đào tạo giúp người lao động sớm thích nghi với cơ cấu mới và xây dụng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu SXKD.  Hợp lý hoa cơ cấu sản phẩm theo hướng tập trung phát triển sản phẩm đã có thương hiệu của từng đơn vị, mang lại hiệu quả cao và có tiềm năng phát triển. Hỗ trợ các đơn vị thành viên duy trì phát triển sản phẩm truyền thống có thương hiệu mạnh, chấm dứt cạnh tranh nội bộ. Hợp tác chặt chẽ với nhóm công ty Mẹ - công ty con: Công ty Thuốc lá Sài Gòn trong SXKD và xuất khẩu để mang lại hiệu quả chung cho tổ hợp TCT. Nâng cao hình ảnh thương hiệu, phát triển bền vững thị trường tiêu thụ; Tiếp tục hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp; Đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động.