Tin hoạt động

Vinataba: Đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại

12/04/2016

Ngày 11⁄4⁄2016, Tổng công ty (TCT) Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Hội nghị Người đại diện phần vốn góp dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐTV Vũ Văn Cường.

Tăng cường công tác quản lý cả chiều rộng lẫn chiều sâu

Báo cáo về tình hình thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đại diện phần vốn góp của TCT, Tổng giám đốc TCT Trần Sơn Châu cho biết, công tác quản lý phần vốn của TCT tại các doanh nghiệp đã được tăng cường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Tính đến 31/12/2015, TCT đang thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 37 doanh nghiệp là các công ty phụ thuộc, công ty con và công ty liên kết. Về chiều sâu thể hiện ở các quy chế, quy định không ngừng được hoàn thiện; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường giúp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật và ngày càng hoàn thiện hơn; công tác phối hợp, đề xuất các biện pháp kịp thời giải quyết những khó khăn của đơn vị.

Tổng giám đốc TCT Vinataba Trần Sơn Châu

Người đại diện phàn vốn góp của TCT thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tại doanh nghiệp: định hướng sản xuất kinh doanh đi theo đúng mục tiêu chung của Tổ hợp; Thực hiện tốt chức năng kiểm tra, kiểm soát trong việc sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn theo đúng quy định của pháp luật,các quy chế, quy định của công ty và mục tiêu sản xuất kinh doanh của TCT. Người đại diện luôn theo sát hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời đưa ra các giải pháp trong việc điều hành hoạt động của đơn vị.

Tổng giám đốc Trần Sơn Châu khẳng định, luôn có sự phối hợp giữa các đơn vị với đội ngũ kiểm soát viên (KSV) Bộ Công Thương, KSV nội bộ của TCT trong việc kiểm tra, giám sát theo quy định. Bên cạnh đó, vai trò điều phối của TCT, thông qua người đại diện phần vốn góp giúp các đơn vị phối hợp, hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh ngày càng được khẳng định. Các quy chế, quy định, chủ trương của TCT về hoạt động sản xuất kinh doanh được các đơn vị tuân thủ một cách triệt để thông qua vai trò của người đại diện phần vốn góp.

Tuy nhiên, đại diện Vinataba cũng thừa nhận, một số quy định của pháp luật xác định mối quan hệ giữa công ty mẹ - công ty con, giữa TCT với doanh nghiệp có phần vốn góp chi phối còn chưa cụ thể nên công tác chỉ đạo điều hành đối với các đơn vị còn một số hạn chế, đặc biệt là trong việc chỉ đạo điều hành công tác nguyên liệu thuốc lá, công tác thị trường thuốc lá điếu theo định hướng của TCT. Thêm vào đó, người đại diện chưa tận dụng hết chức năng hỗ trợ tư vấn của đội ngũ KSV và các phòng ban nghiệp vụ TCT. Việc phối hợp của người đại điện để xử lý kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp còn hạn chế.

Chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao

Tham luận tại Hội nghị, đại diện cho khối Thuốc lá điếu của TCT, ông Nguyễn Phương Đông, Chủ tịch HĐTV Công ty Thuốc lá Sài Gòn cho biết: Người đại diện phần vốn của Công ty đã có nhiều cố gắng, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, thay mặt HĐTV quản lý, điều hành Công ty theo Quyết định của HĐTV; tổ chức và trực tiếp giám sát chặt chẽ tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, luôn tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và Quyết định của chủ sở hữu: chỉ đạo Công ty rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, ban hành các Quyết định và quy chế làm việc của HĐTV Công ty; Dự thảo điều lệ Công ty mẹ - công ty con, ban hành các quy định cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh, v.v...

Chủ tịch HĐTV Công ty Thuốc lá Sài Gòn Nguyễn Phương Đông

Đại diện khối Nguyên liệu, ông Vương Đình Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Sơn nhấn mạnh, trong năm 2015, được sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo TCT, những người đại diện phần vốn Vinataba tại Công ty về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, với thiệt hại lớn từ vụ cháy ngày 19/8/2015 (trên cơ sở ước tính những giá trị tổn thất, Công ty ghi nhận khoản chi phí dự phòng vụ hỏa hoạn là  62,3 tỷ đồng), Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả, bồi thường bảo hiểm. Do đó, người đại diện tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn hy vọng trong năm 2016 tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của lãnh đạo TCT đối với tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Ngân Sơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiều lĩnh vực khác để Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2016.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Sơn Vương Đình Hải

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch HĐTV Vinataba nhấn mạnh, các đơn vị thuộc TCT cần có sự đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của đơn vị cũng như của TCT đề ra trong năm 2016.

Đối với tham luận của Công ty Thuốc lá Sài Gòn, ông Vũ Văn Cường đề nghị, Công ty Thuốc lá Sài Gòn và Công ty Thuốc lá Thăng Long cần có sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ vì lợi ich chung, chiếm lĩnh thị trường nội địa và phát triển thị trường xuất khẩu. TCT sẽ quan tâm và có sự điều phối phù hợp để hai Công ty phát huy thế mạnh, đồng thời hỗ trợ để 2 Công ty mẹ hoàn thành tốt các công tác trong thời gian đầu của quá trình tái cơ cấu, tiếp nhận các công ty con.

Đối với đề xuất hỗ trợ của Công ty Cổ phần Ngân Sơn, Chủ tịch HĐTV Vinataba hứa, với tư cách là TCT, Vinataba sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ưu tiên sử dụng nguyên liệu chế biến của Công ty. Tuy nhiên, ông Vũ Văn Cường cũng khẳng định, để vượt qua những khó khăn trước mắt, Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty Cổ phần Ngân Sơn cần đoàn kết nội bộ, quyết tâm cao, từ từ giải quyết, khắc phục khó khăn, đảm bảo việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động cũng như đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch để ra.

Đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại

Với tư cách là kiểm soát viên của Bộ Công Thương tại Vinataba, ông Lê Văn Doan hoàn toàn thống nhất với nội dung báo cáo hoạt động của các doanh nghiệp có phần vốn góp của TCT năm 2015. Ông Doan cho biết thêm, trong năm 2016, KSV TCT đã có Chương trình công tác được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1202/QĐ-BCT ngày 29/3/2016. Theo đó, KSV sẽ phối hợp với Ban Kiểm soát nội bộ, KSV tại các đơn vị, người đại diện phần vốn giúp tập trung vào những nhiệm vụ sau: giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đề án tái cơ cấu của TCT trong đó có việc thoái vốn, cổ phần hóa; giám sát việc xây dựng ban hành các quy định Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015, trong đó Công ty mẹ giám sát tài chính đối với công ty con, các công ty liên kết; giám sát thực hiện việc quản lý người giữ chức danh, chức vụ người quản lý theo quy định tại Nghị định số 97/2015/NĐ-CP.

Chủ tịch HĐTV Vinataba Vũ Văn Cường

Hội nghị kết thúc với sự nhất trí cao của các đại biểu về định hướng nhiệm vụ hoạt động của người đại diện phần vốn góp tại các doanh nghiệp. Theo đó, một là, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án tái cấu trúc Tổng công ty đã được Chính phủ phê duyệt, đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại để phát triển bền vững, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2025. Chủ động xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của đơn vị theo đúng định hướng chung của Tổ hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Hai là, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị doanh nghiệp Công ty mẹ và các đơn vị thành viên, từng bước rà soát, sắp xếp lại cơ cấu đầu tư, thực hiện thoái vốn để tập trung vốn đầu tư các lĩnh vực kinh doanh chính có thế mạnh và hiệu quả, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm tối đa chi phí đầu vào, chi phí trung gian, tăng lợi nhuận; Phát huy thế mạnh của các đơn vị thành viên, tạo thành sức mạnh tổng hợp, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững trong thời gian tới. Ba là, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tài chính, quản lý và sử dụng vốn;Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Bốn là, tăng cường quản trị doanh nghiệp trong các công ty con và công ty liên kết thông qua vai trò người đại diện, gắn kết mối quan hệ về sở hữu vốn với các mối quan hệ khác trong sản xuất kinh doanh, tham gia tích cực vào việc điều hành doanh nghiệp nhằm bảo toàn và phát triển giá trị phần vốn đầu tư của Tổng công ty tại doanh nghiệp. Năm là, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Tăng cường đầu tư vào công nghệ, nguồn nhân lực, quản lý… nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp trên thị trường. Sáu là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chính sách cân đối mục tiêu lợi nhuận, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và cộng đồng nhằm thực thi trách nhiệm xã hội, đảm bảo đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động, tạo sự gắn kết bền vững và gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Các giải pháp nhằm hiện thực hóa nhiệm vụ trên đã được thảo luận và thống nhất là: tăng cường và nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại các doanh nghiệp. Thực hiện đầy đủ quyền hạn, nghĩa vụ của người đại diện theo quy định của pháp luật, gắn trách nhiệm của người đại diện với hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị, v.v...

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐTV Vũ Văn Cường nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2015, với nhiệm vụ được giao, đề nghị người đại diện quản lý phần vốn góp của TCT tại các đơn vị quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh năm 2016, đồng thời theo dõi sát diễn biến tình hình thực tế, kịp thời cập nhật để có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nội lực của mỗi đơn vị và tăng cường sự phối hợp trong Tổ hợp để thực hiện các mục tiêu phát triển chung của TCT.