Tin hoạt động

Cơ quan Văn phòng Tổng công ty Thuốc lá Việt nam tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2016

23/04/2016

Trong các ngày 19 và 22 tháng 4 năm 2016, tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan Văn phòng và Cơ quan văn phòng đại diện Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2016. Đồng chí Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên và đồng chí Trần Sơn Châu, Phó Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kinh doanh năm 2016.

Năm 2015,  tình hình kinh tế xã hội có nhiều khó khăn, thách thức, riêng  ngành thuốc lá tiếp tục gặp khó khăn từ những qui định nghiêm ngặt của Luật Phòng chống tác hại Thuốc lá, từ tình trạng buôn lậu thuốc lá, tuy nhiên công tác lãnh đạo, điều hành luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra nên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Phát huy những thành quả đã đạt được, hội nghị cũng đề ra những các kế hoạch, chỉ tiêu và giải pháp cụ thể, gắn liền với trách nhiệm của thủ trưởng Cơ quan và cán bộ công nhân viên nhằm nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra.

Tại hội nghị, các phòng ban chuyên môn đã trình bày những tham luận liên quan đến các vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh như: Tăng cường đầu tư nghiên cứu phát triển đa dạng hóa chủng loại, gout sản phẩm phù hợp xu hướng tiêu dùng ( Phòng Nghiên cứu Phát triển); Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường thông qua việc nghiên cứu hệ thống bán lẻ (Phòng Thị Trường ); Đánh giá hiệu quả gắn với mục tiêu công việc tiến tới áp dụng thẻ điểm cân bằng BSC và chỉ số đo lường hiệu suất KPI trong công tác đánh giá hiệu quả công việc (Phòng Tổ chức nhân sự)….

Ngoài ra, hội nghị cũng nhận được một số các ý kiến thiết thực, có liên quan mật thiết đến các mặt hoạt động của Tổng công ty như tầm quan trọng của việc đầu tư nguồn nhân lực; Nâng cao hiểu biết và trình độ về chuyên ngành thuốc lá cho cán bộ công nhân viên công tác tại Văn phòng TCT….

Hướng tới mục tiêu chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên, phát triển văn hóa doanh nghiệp, xây dựng một môi trường làm việc văn minh, tạo động lực để cán bộ CNVC phát huy nội lực, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, Hội nghị đã thảo luận, giải đáp những kiến nghị liên quan đến sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể 2016 trên tinh thần đóng góp và xây dựng. Nghị quyết Hội nghị người lao động  năm 2016 đã được thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đã biểu dương những thành tích mà hai Cơ quan văn phòng đã đạt được, đồng thời cũng yêu cầu hai Cơ quan văn phòng phải phát huy hiệu quả hơn nữa  vai trò tham mưu trong toàn tổ hợp, xây dựng bộ máy đoàn kết, thống nhất, tuy hai mà một giữa văn phòng Nam và và văn phòng Bắc. Tiếp tục đấu tranh phòng chống buôn bán thuốc lá nhập lậu; thực hiện tốt phương án sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp; phát huy hiệu quả văn hóa doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động với mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm 2016, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty trong giai đoạn 5 năm 2016-2020 là những mục tiêu trọng tâm của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trong năm 2016./.