Tin hoạt động

Thông báo thuê tổ chức đấu giá tài sản (xe ô tô thanh lý)

27/08/2019

Thông báo thuê tổ chức đấu giá tài sản (xe ô tô thanh lý) tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

1. Nội dung:

Thuê tổ chức thực hiện đấu giá thanh lý tài sản xe ô tô của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

2. Thông tin tài sản đấu giá:

- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Địa chỉ: Số 83A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- Tên tài sản, số lượng, chất lượng và Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

STT

Số lượng, chủng loại

Chất lượng

Giá khởi điểm (đồng)

1

01 Xe 7 chỗ, hiệu Mitshubishi, trang bị từ năm 2000, BKS 29M – 2232

Hoạt động tốt, còn đăng kiểm

65.000.000

2

01 Xe 5 chỗ, hiệu Ford Mondeo 2.5, trang bị từ năm 2003, BKS 29Z – 4231

75.000.000

3

01 Xe 5 chỗ, hiệu Toyota Camry 2.0, trang bị từ năm 2001, BKS 29N–2655

85.000.000

4

01 Xe 5 chỗ, hiệu Toyota Camry 2.0, trang bị từ năm 2001, BKS 29M-5310

85.000.000

Tổng cộng

310.000.000

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

STT

Tiêu chí

Yêu cầu

1

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

Có phòng đấu giá. Có nhân sự, cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết đảm bảo phục vụ tốt cho công tác đấu giá

2

Phương án đấu giá

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

3

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

Tính đến thời điểm hiện tại đã hoạt động liên tục tối thiểu 07 năm (căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), có bản mô tả uy tín, năng lực, kinh nghiệm, thời gian hoạt động

4

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Theo quy định tại thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và theo thoả thuận

5

Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

Có tên trong Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản được phép hoạt động theo thông báo của Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp TP Hà Nội

6

Số lượng đấu giá viên

Số lượng Đấu giá viên có thẻ đấu giá viên viên do các cơ quan chức năng cấp tối thiểu 05 người

7

Trụ sở Công ty

Có trụ sở công ty tại Thành phố Hà Nội

8

Vốn điều lệ

Tối thiểu 05 tỷ đồng

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

+ Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo trên trang điện tử của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (nộp trong giờ hành chính).

+ Địa điểm nộp hồ sơ: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, số 83A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

+ Liên hệ: Ban Đầu tư - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, SĐT: 0973925420

Lưu ý: Cá nhân đến nộp hồ sơ mang theo Chứng minh nhân dân và Giấy giới thiệu của Công ty.