Tin hoạt động

Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng làm việc với Hiệp hội và Tổng công ty Thuốc lá VN

17/11/2016

Sáng ngày 17⁄11⁄2016, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng và Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Hiệp Hội Thuốc lá và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam-Vinataba.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Hiệp hội và Tổng công ty đã trình bày các báo cáo về tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Hiệp hội, tổng quan về cơ cấu tổ chức,bộ máy và tình hình thực hiện đề án tái cơ cấu của Vinataba, tình hình hoạt động 10 tháng năm 2016 và phương hướng kế hoạch 2 tháng cuối năm của Vinataba.

Năm 2016, ngành thuốc lá Việt Nam nói chung và Vinataba nói riêng đối mặt với nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD như: Tăng thuế TTĐB và mức đóng góp vào Quỹ Phòng chống Tác hại Thuốc lá; Tình hình buôn lậu thuốc lá trong 10 tháng đầu năm có xu hướng tăng và diễn biến phức tạp trở lại…

Điều này đã khiến các doanh nghiệp trong toàn Hiệp hội gặp nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD, sản lượng có xu hướng giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Đối với Vinataba, ngay từ đầu năm, Tổng công ty đã tổ chức triển khai kế hoạch SXKD năm 2016 đến từng đơn vị thành viên, trong đó chú trọng chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong hoạt động SXKD. Nhờ công tác tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp hợp lý và sự chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển SXKD, hoạt động của TCT đã dần phát huy được hiệu quả, góp phần hạn chế cạnh tranh nội bộ.

Kết quả hầu hết các chỉ tiêu SXKD của TCT trong 10 tháng đầu năm 2016 đều đạt tiến độ kế hoạch và có sự tăng trưởng so CKNT, trong đó tổng doanh thu đạt 85% KH và tăng 6,6% so CKNT; Nộp ngân sách đạt xấp xỉ 88% KH và tăng xấp xỉ 17% so CKNT; Kim ngạch xuất khẩu đạt xấp xỉ 93% KH, tăng 8,7% CKNT. Thị phần thuốc lá điếu của Tổng công ty hiện chiếm khoảng 60% thị phần nội địa.

Tại buổi làm việc, Hiệp hội và Vinataba đã trình bày một số kiến nghị về tăng cường công tác chống buôn lậu; Tăng cường việc quản lý cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá và công tác hậu kiểm tại các địa phương, tránh tình trạng tranh mua tranh bán nguyên liệu thuốc lá. Hiệp hội và Tổng công ty cũng đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến với Chính phủ, Quốc hội để sửa Luật PCTH Thuốc lá theo hướng chuyển Quỹ PCTHTL về Bộ Tài chính quản lý và bổ sung mục đích sử dụng Quỹ cho công tác phòng chống thuốc lá lậu. Vinataba mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ Công thương trong công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa và thực hiện hai dự án lớn đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long và Sài Gòn.

Đánh giá về hoạt động của Hiệp hội và Tổng công ty, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng  cho rằng Hiệp hội và Vinataba đã có những bước phát triển ổn định trong những năm vừa qua, năm 2016 cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

Thứ trưởng bày tỏ sự ủng hộ đối với các kiến nghị của ngành trong công tác chống buôn lậu thuốc lá đồng thời đề nghị các Vụ, Cục thuộc Bộ tiếp tục theo dõi, kiến nghị với Chính phủ và Quốc hội.

Thứ trưởng cũng đề nghị Tổng công ty tăng cường phát triển vùng trồng nguyên liệu thuốc lá theo hướng tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, giảm nhập khẩu. Bộ Công thương sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hậu kiểm đối với việc đầu tư vùng trồng, chế biến nguyên liệu thuốc lá. Trong các tháng cuối năm, Vinataba cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn; Đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu, cổ phần hoá, nhanh chóng lựa chọn đơn vị tư vấn.

Để thực hiện thành công kế hoạch SXKD 2 tháng còn lại của năm 2016 của Tổ hợp, tạo điều kiện phù hợp cho hoạt động ngành thuốc lá nội địa hoạt động ổn định nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính - đóng góp ngân sách Nhà nước và có điều kiện tiếp tục triển khai thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu, TCT xin có một số kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công Thương, các Bộ, ngành và địa phương:

1.   Chính phủ và các Bộ, ngành tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ TCT trong quá trình triển khai thực hiện cổ phần hóa TCT, cổ phần hóa Công ty Thực phẩm Miền Bắc.

2.   Đề nghị Bộ Công Thương sớm phê duyệt Chiến lược phát triển TCT đến năm 2025 và Kế hoạch SXKD giai đoạn 2016-2020 để làm căn cứ triển khai thực hiện.

3.   Sửa đổi quy định về mức xử phạt hình sự của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 vẫn đảm bảo hiệu lực thi hành quy định của Nghị định 124/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Dự thảo sửa đổi một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ-CP; sửa đổi nội dung Hướng dẫn 06/TANDTC-PC ngày 26/01/2016 của Tòa án Nhân dân Tối cao về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháp nổ, thuốc lá điếu nhập lậu...nhằm tạo hành lang khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho hoạt động SXKD của TCT và ngành Thuốc lá.

4.   Kính đề nghị Ban chỉ đạo 389/TW tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các Bộ ngành liên quan tăng cường công tác đấu tranh chống hoạt động buôn bán thuốc lá nhập lậu.

5.   Bổ sung mục đích sử dụng Quỹ PCTHTL cho công tác phòng chống thuốc lá nhập lậu, góp phần hạn chế tác hại của thuốc lá nhập lậu.

6.   Kiến nghị không thực hiện việc tái xuất thuốc lá nhập lậu, thuốc lá bất hợp pháp nhằm tuân thủ Công ước khung về kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới.

7.   Đề nghị Bộ Công Thương tăng cường quản lý việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá và công tác hậu kiểm tại các địa phương có vùng trồng thuốc lá. 

8.   Đề nghị Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ đồng ý chủ trương cho phép Viện Thuốc lá xây dựng, chuyển đổi Phòng Phân tích thành Phòng Thử nghiệm hợp chuẩn Quốc gia và chứng nhận Viện Thuốc lá là Tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định Luật Khoa học và Công nghệ.