Tin hoạt động

Vinataba triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

07/01/2017

Ngày 7⁄1⁄2017, tại Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã đến dự và có bài phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Tổng giám đốc Trần Sơn Châu cho biết, năm 2016,  Tổng công ty và ngành thuốc lá Việt Nam cũng tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn: Tình trạng buôn bán thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp, giá bán thuốc lá điếu chính ngạch đã được điều chỉnh tăng tương ứng quy định tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt và suất tính phí đóng góp Quỹ Phòng, chống tác hại của Thuốc lá, yêu cầu thay đổi hình ảnh cảnh báo sức khỏe trên nhãn sản phẩm, cũng đã ảnh hưởng gia tăng chi phí của doanh nghiệp.....

Ông Trần Sơn Châu, Tổng Giám đốc Công ty Thuốc lá Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Ngay từ đầu năm, TCT đã tổ chức triển khai kế hoạch SXKD năm 2016 đến từng đơn vị thành viên, trong đó chú trọng chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong hoạt động SXKD. Kết quả hầu hết các chỉ tiêu SXKD của năm 2016 đều đạt tiến độ kế hoạch và có sự tăng trưởng so CKNT. Tổng doanh thu đạt trên 26.700 tỷ đồng, vượt 2% KH, tăng 3% so với  CKNT. Nộp ngân sách đạt  trên 9.700 tỷ đồng, vượt 5% KH tăng 12% so với CKNT. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 186 triệu USD, vượt 9% KH, tăng 2% so với CKNT; Sản lượng xuất khẩu thuốc lá điếu tiếp tục vượt trên 1,2 tỷ bao. Thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 11,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với CKNT.

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm bánh kẹo, sản lượng tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo đạt 37.945 tấn, vượt 3% so với KH, tăng 3% so với CKNT, trong đó sản lượng nội tiêu đạt 33.556 tấn, tăng 3% CKNT, sản lượng bánh kẹo xuất khẩu vẫn duy trì ở mức cao với 4.346 tấn, tăng 8% so  CKNT.

Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp được TCT thực hiện quyết liệt và triệt để. Hết năm 2016, TCT đã hoàn thiện tổ chức lại các Công ty thuốc lá: Thăng Long, Thanh Hóa, Bắc Sơn, Đà Nẵng hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con, trong đó Công ty Thuốc lá Thăng Long là công ty mẹ. Tổ chức lại các Công ty Thuốc lá: Sài Gòn, Cửu Long, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Long An hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó Công ty Thuốc lá Sài Gòn là Công ty mẹ. Tái cấu trúc đã tạo điều kiện cho các nhóm công ty hoạt động hiệu quả hơn, hỗ trợ nhau trong SXKD và góp phần giảm canh tranh nội bộ. Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3469/QĐ-BCT ngày 23/8/2016 về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - TCT với thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa là ngày 01/7/2016.

Bên cạnh đó, TCT cũng đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển Viện KTKT Thuốc lá thành Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ theo nội dung Công văn số 663/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng phương án chuyển Công ty TNHH hai thành viên Thuốc lá Hải Phòng thành công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Chuẩn bị phương án thoái hết phần vốn góp của TCT tại các công ty sản xuất, kinh doanh bánh kẹo theo quy định của pháp luật….

Năm 2017, Tổng công ty tiếp tục ổn đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu: 26.912 tỷ đồng; Nộp ngân sách 9.600 tỷ đồng;Kim ngạch xuất khẩu trên 184 triệu USD. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Tổng công ty sẽ tập trung vào các giải pháp:

 Đẩy mạnh công tác điều hành phát triển bền vững hoạt động SXKD của Tổ hợp theo đó: Nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố và phát triển thị phần thuốc lá điếu nội địa; Phát triển hoạt động xuất khẩu thuốc điếu theo hướng chuyên nghiệp hiệu quả, chú trọng chuyển đổi dần cơ cấu sản phẩm theo hướng nâng cao tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu của Tổ hợp TCT và xuất khẩu sản phẩm mang giá trị cao; Đánh giá công tác SXKD nguyên liệu thuốc lá giai đoạn 2014-2016 và đề xuất định hướng, giải pháp khôi phục vùng trồng, tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phát triển bền vững vùng trồng nguyên liệu thuốc lá của TCT đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030; Xây dựng Chiến lược phát triển khoa học - công nghệ; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm…

Tích cực triển khai công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa nhằm tạo nền tảng nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của Tổ hợp TCT, theo đó triển khai thực hiện các bước để cổ phần hóa Công ty mẹ - TCT; chuyển đổi Công ty TNHH HTV Thuốc lá Hải Phòng thành công ty cổ phần; Tiếp tục thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại các công ty thực phẩm bánh kẹo, các công ty ngoài ngành kinh doanh chính; Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện tái cơ cấu các công ty thuốc lá điếu để có giải pháp phát triển SXKD phù hợp, phát huy sức mạnh cả tổ hợp.

Hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến, hiệu quả

Tổng công ty sẽ xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến và kiểm soát chuyên nghiệp bao gồm các công cụ kiểm soát tài chính và hệ thống thông tin quản lý tiên tiến thống nhất trong toàn TCT; Xây dựng và phát triển đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, Thực hiện công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, tuyển dụng cán bộ, nhân viên theo quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị ở mỗi thời điểm, phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - Tổng công ty, trong đó nâng cao hiệu quả công tác đầu tư phát triển thị trường; Đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm mang nhãn hiệu của Tổ hợp Tổng công ty; Tiếp tục thực hiện tốt công tác đoàn thể, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã biểu dương những nỗ lực của Tổng công ty trong hoạt động SXKD và hoàn toàn nhất trí với các định hướng và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017 của Tổng công  ty. Thứ trưởng nhấn mạnh trong thời gian tới, Tổng công ty cần khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các giải pháp phát triển thị trường, mở rộng vùng trồng nguyên liệu tạo công ăn việc làm cho người nông dân, nghiên cứu giảm hàm lượng chất độc hại trong thuốc lá; hỗ trợ tích cực cho các cơ quan chức năng phòng chống thuốc lá nhập lậu, cũng như đóng góp vào quỹ phòng chống tác hại thuốc lá.

Bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương biểu dương Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Chủ tịch Hội đông Thành viên Vũ Văn Cường khẳng định sẽ khắc phục những tồn tại, vượt qua khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, góp phần đưa Tổng công ty phát triển bền vững, đảm bảo quyền lợi của người lao động, cũng như các nhiệm vụ chung của ngành, trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam