Tin hoạt động

Hội nghị Người lao động năm 2017 Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

29/03/2017

Ngày 28⁄3⁄2017, tại Hà Nội, Cơ quan Văn phòng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2017. Đ⁄c Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV, Đ⁄c Trần Sơn Châu, Tổng giám đốc và các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc đã tới dự Hội nghị.

Đại diện cho Cơ quan Văn phòng Tổng công ty, Đ/c Bùi Nhật Tiến – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 và các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016, thị phần của Tổng công ty chiếm hơn 60% sản lượng toàn ngành, tăng 4% so với năm 2015. Sản lượng xuất khẩu thuốc điếu toàn Tổ hợp đạt 1.239 triệu bao, tăng 3% so CKNT và chiếm 78% sản lượng xuất khẩu của ngành. Đây là kết quả đánh tự hào của Tổng công ty. Các chỉ tiêu tài chính Tổng công ty đều tăng trưởng so CKNT: Tổng doanh thu đạt 26.649 tỷ đồng, bằng 106% KH, tăng 2,3%; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.432 tỷ đồng, bằng 143% KH và tăng 7,5%; Nộp ngân sách đạt 9.706 tỷ đồng, bằng 107% KH và tăng 12%; Kim ngạch xuất khẩu đạt 186,7 triệu USD, đạt 110% KH và tăng 1,7%. Cơ quan Văn phòng Tổng công ty đã đóng góp một phần quan trọng trong thành tích chung của toàn Tổng công ty.

Đ/c Bùi Nhật Tiến – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Tiếp đó Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, Thỏa ước lao động tập thể và chế độ chính sách đối với người lao động; Tổng hợp ý kiến của người lao động; Dự thảo  sửa đổi Thoả ước lao động tập thể 2016; Báo cáo hoạt độngcủa Ban thanh tra Nhân dân năm 2016.

Tại Hội nghị, đ/c Nghiêm Xuân Toàn, Trưởng phòng TCNS TCT đã trình bày tham luận về chủ trương CPH TCT, chính sách ưu đãi đối với người lao động khi CPH, phương án chia quỹ Phúc lợi khen thưởng, Phương án xử lý lao động dôi dư khi CPH; đ/c Nguyễn Chí Nhân, Trưởng phòng Đối ngoại trình bày tham luận về Truyền thông trong công tác chống buôn lậu thuốc lá.

Đ/c Nguyễn Chí Nhân, Trưởng phòng Đối ngoại trình bày tham luận tại Hội nghị

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 gồm các đ/c Vũ Anh Tuấn – Phòng TCNS, Đ/c Phùng Thị Phương Hồng-Phòng Thị trường và đ/c Hoàng Đức Cường Tài chính Kế toán.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Vũ Văn Cường Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV TCT nhiệt liệt biểu dương nỗ lực của Cán bộ CNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty,  Công đoàn Văn phòng đã thực hiện tốt quy chế dân chủ , đối thoại định kỳ, quan tâm đến đời sống người lao động. Lãnh đạo Tổng công ty tin tưởng với sự đoàn kết nỗ lực của CBNV,  toàn TCT sẽ hoàn thành vượt bậc các chỉ tiêu đã đề ra. Năm 2017 sẽ là năm ghi dấu ấn quan trọng với việc Tổng công ty chuyển đổi từ công ty 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần.  Lãnh đạo Tổng công ty sẽ đảm bảo lợi ích cho người lao động không chỉ riêng đối với Cơ quan Văn phòng Tổng công ty mà cho toàn bộ người lao động trong Tổng công ty ở mức cao nhất, theo đúng quy định của pháp luật.

Đ/c Vũ Văn Cường Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

Đồng chí cũng đề nghị Công đoàn khẩn trương ban hành Sổ tay Văn hoá Vinataba để triển khai trong toàn Tổng công ty; tiếp tục thiện tốt quy chế dân chủ, đối thoại định kỳ, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văng nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho CNBCNV.