Tin hoạt động

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC

02/03/2018

Thông báo bán đầu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Công ty Thực phẩm Miền Bắc

 1. Tên Doanh nghiệp cổ phần hóa

  Công ty Thực phẩm Miền Bắc

 2. Địa chỉ

  Số 14 Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

 3. Ngành nghề kinh doanh chính

Gia công, Kinh doanh bán lẻ các mặt hàng đường, nông sản, dầu ăn ...

 4. Vốn điều lệ

  200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng), trong đó:

  - Cổ phần Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) nắm giữ: 13.000.000 cổ phần, tương ứng với 65,0% vốn điều lệ

  - Cổ phần Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nắm giữ: 6.000.000 cổ phần, tương ứng với 30,0% vốn điều lệ

  - Cổ phần bán cho người lao động: 241.100 cổ phần, tương ứng với 1,21% vốn điều lệ

  - Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 758.900 cổ phần, tương ứng với 3,79% vốn điều lệ

 5. Số cổ phần bán đấu giá

  758.900 cổ phần

 6. Giá khởi điềm

  10.000 đồng/cổ phần

 7. Tổ chức bán đấu giá

  Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

  Địa chỉ: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 8. Điều kiện tham dự đấu giá

  Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty Thực phẩm Miền Bắc do Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành

 9. Thời gian và Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

  Từ 08h30 đến 15h30 các ngày làm việc từ ngày 05/03/2018 đến ngày 23/03/2018 tại Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

  Địa chỉ: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 10. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

  Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 16h00 ngày 28 tháng 03 năm 2018 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 11. Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá

  - Địa điểm:

 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  - Thời gian: 09h30 ngày 30 tháng 03 năm 2018

 12.Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần

  Từ 09h00 ngày 31/03/2018 đến 15h30 ngày 09/04/2018 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Tệp đính kèm: 20180302_17216_CBTT IPO - Fonexim - web.rar