Tin hoạt động

VINATABA – Một năm nhìn lại

12/01/2009

Ngày 12⁄1⁄2009, Tổng công ty Thuốc lá Việt nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008. Đến dự có Thứ trưởng Thường trực Bộ Công thương Bùi Xuân Khu và Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà.

Năm 2008, năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010 nhưng Việt Nam lại bị tác động của hai cuộc khủng hoảng liên tiếp - tình trạng lạm phát và nhập siêu diễn ra từ đầu năm kéo dài trong phần lớn thời gian trong năm và khủng hoảng tài chính toàn cầu trong những tháng cuối năm đã thực sự tạo ra nhiều khó khăn, thách thức cho nền kinh tế đưa đến chỗ đối mặt với nguy cơ lạm phát, trì trệ. Tuy nhiên, Chính phủ đã nỗ lực rất lớn trong việc dự đoán tình hình, hai lần chuyển đổi mục tiêu ưu tiên với các nhóm giải pháp phù hợp, thể hiện quyết tâm cao trong việc ngăn chặn nguy cơ suy giảm kinh tế của đất nước. Cùng với đặc điểm tình hình chung của cả nước, Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam  trong năm 2008 cũng không tránh khỏi những tác động tiêu cực những vấn đề này

Khó khăn lớn nhất của ngành thuốc lá trong năm 2008 là việc Nhà nước tăng mức thuế suất thuế TTĐB đối với sản phẩm thuốc lá điếu nội tiêu đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của toàn ngành thuốc lá. Thuốc lá nhập lậu và thuốc lá giả tràn lan chưa được kiểm soát hiệu quả, sức mua của người tiêu dùng giảm. Giá nguyên phụ liệu, vật tư đầu vào tăng cao, việc thu mua nguyên liệu gặp nhiều khó khăn dẫn đến sự cạnh tranh trên thị trường hết sức gay gắt.

            Tuy nhiên, được sự chỉ đạo, quan tâm, giúp đỡ thường xuyên của Chính phủ, các Bộ, Ngành, Ban lãnh đạo Tổng công ty đãkịp thời chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu thuốc lá điếu trong điều kiện tiêu thụ nội địa gặp nhiều khó khăn, giãn tiến độ đầu tư một số dự án chưa thật cần thiết để tập chung nguồn vốn đầu tư trọng điểm. Cùng với sự nỗ lực hết mình của toàn thể CBCNV, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đạt kết quả khả quan, không những hoàn thành kế hoạch năm 2008 mà các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với năm 2007.

            Doanh thu: đạt 18.930 tỷ đồng, tăng gần 20%

            Nộp ngân sách: 3.810 tỷ đồng, tăng trên 23%

            Xuất khẩu: hơn 84,5 triệu USD, tăng gần 41 %

   Lợi nhuận tăng:  5 %

            (số liệu cập nhật mới nhất)

            Năm 2008, Tổng công ty đã hợp tác thành lập liên doanh Imperial Vina Đà Nẵng trong lĩnh vực sản xuất thuốc lá, LD Vina Alliance để khai thác sử dụng khu đất 152 Trần Phú, TP. Hồ Chí Minh. Một số Liên doanh đã được chuyển đổi sang loại hình Công ty TNHH 2 thành viên theo Nghị định 101/2006/NĐ-CP. Các Liên doanh hoạt động hiệu quả và có những đóng góp tích cực cho hoạt động chung của Tổng công ty như: LD BAT-Vinataba, LD Thuốc lá Vinasa, LD Vina-Toyo, LD Bánh kẹo Hải Hà-Kotobuki và LD Nguyễn Du v.v…

   Bên cạnh đó, Tổng công ty đã làm tốt công tác xã hội, tạo việc làm ổn định cho khoảng 200.000 lao động tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Gia Lai, Đắc Lắc, Tây Ninh, Ninh Thuận v.v…Tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, trường học, kênh dẫn nước, đường điện, mang lại lợi ích kinh tế và xã hội lớn, đồng thời góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi. Riêng trong năm 2008, các đơn vị thuộc Tổng công ty đã hỗ trợ cho 319 công nhân nghèo vay sửa nhà chống dột với số tiền 2,289 tỷ đồng. Tiếp tục phụng dưỡng 71 Mẹ Việt Nam anh hùng, 3 thương binh nặng, xây tặng 67 căn nhà tình nghĩa, 25 căn nhà tình thương, tổ chức thăm và tặng quà gia đình chính sách, đồng bào nghèo, ủng hộ đồng bào các tỉnh bị lũ lụt phía Bắc,…với tổng số tiền gần 5,7 tỷ đồng.

Có thể nói, năm 2008 thể hiện bản lĩnh và tinh thần Vinataba với nội lực được phát huy cao độ và kết quả đạt được thật đáng khích lệ, là động lực lớn cho toàn Tổ hợp Công ty mẹ - công ty con Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thực hiện nhiệm vụ năm 2009. 

Phương hướng phát triển năm 2009

Năm 2009, sự suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ tạo ra nhiều rủi ro và tiếp tục gây hiệu ứng tiêu cực đến nền kinh tế nước ta. Để chủ động ứng phó trước ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế - tài chính trên toàn thế giới, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đang triển khai các chương trình hành động cụ thể, thiết thực để thực hiện 5 nhóm giải pháp của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

            Mục tiêu trọng tâm của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trong năm 2009 là sẽ tập trung mọi nỗ lực để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng từ 5-10% nâng cao hiệu quả kinh doanh ở tất cả các doanh nghiệp thành viên theo định hướng phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợI kế hoạch năm 2006-2010 với các giải pháp như.

  • Phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ ở thị trường trong nước, tăng cường xuất khẩu và phát triển thị trường mới.
    • Thắt chặt việc chi tiêu, tái cơ cấu vốn đẩu tư cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh ở tất cả các đơn vị thành viên.
  • Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm để đưa vào khai thác.
  • Tiếp tục các chương trình đào tạo, huấn luyện để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đảm bảo việc làm và từng bước nâng cao đời sống người lao động. Thực hiện các chương trình xã hội, từ thiện, hỗ trợ các huyện nghèo theo sự phân công của Chính phủ.
  • Đẩy mạnh công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận cho CB-CNV, đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế để hoàn thành kế hoạch năm 2009./.