Tin hoạt động

Cơ quan VPĐD Vinataba:Tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động với đại diện người lao động tại nơi làm việc

18/12/2015

Sáng ngày 16⁄12⁄2015, CQ VPĐD TCT TLVN đã tổ chức buổi đối thoại tại nơi làm việc giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động để trực tiếp lắng nghe và giải đáp những tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc của người lao động, đồng thời cũng yêu cầu người lao động thể hiện trách nhiệm và ý thức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của Tổng công ty . Đây một trong số các hoạt động nhằm thực hiện quy chế

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính Phủ quy định nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở và hình thức thực hiện dân chủ tại nơi làm việc và Điều 64, 65, Mục 1, Chương 5 Bộ Luật Lao động 2012, ngày 16/12/2015, Cơ quan VPĐD TCT TLVN đã tổ chức buổi đối thoại tại nơi làm việc giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động. Tham gia đối thoại, về phía người sử dụng lao động có ông Nhâm Minh Thuận, Trưởng Cơ quan Văn phòng đại diện - Phó TGĐ TCT, ông Phan Văn Tạo, Kế toán trưởng TCT và ông Huỳnh Nam, Phó Phòng TCNS TCT kiêm Chủ tịch Công đoàn CQ VPĐD. Về phía người lao động có BCH Công đoàn CQ VPĐD, Ban Đại diện người lao động cùng Đại diện các tổ Công đoàn. 

Sau khi nghe ông Nhâm Minh Thuận, Trưởng Cơ quan Văn phòng đại diện - Phó TGĐ trình bày về tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2015; những vấn đề mới trong cách chi trả lương đã áp dụng trong năm 2015 và kế hoạch trả lương theo hệ thống thang bảng lương mới, áp dụng từ 01/01/2016 theo các nguyên tắc xây dựng thang bảng lương tại Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ, hầu hết người lao động đều rất phấn khởi và tin tưởng vào sự phát triển chung.

Theo phát biểu của Chủ tịch Công đoàn CQ VPĐD, trong nhiều năm qua, Cơ quan VPĐD đã thực hiện tốt những thỏa thuận được  ký kết giữa Người sử dụng lao động và Người lao động: 100% người lao động được ký kết hợp đồng ngay từ khi thử việc; việc tổ chức Hội nghị người lao động được tiến hành hàng năm nhằm tiếp thu ý kiến đóng góp, kiến nghị của người lao động để kịp thời thay đổi, bổ sung, mang lại lợi ích cao nhất cho người lao động; Thỏa ước lao động tập thể được coi như “ bộ luật riêng’’ của Tổng công ty đã được thực hiện đúng, đầy đủ, xây dựng được mối quan hệ hài hòa, ổn định giữa Người sử dụng lao động và Người lao động, cùng nhau hợp tác vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty.  

Buổi đối thoại tập trung giải đáp một số ý kiến thắc mắc, kiến nghị của người lao động vào các vấn đề: tình hình sản xuất, kinh doanh; việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế; điều kiện làm việc; đảm bảo giữ được mức lương cho người lao động sau khi áp dụng hệ thống thang bảng lương mới theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Về phía Người sử dụng lao động, ông Nhâm Minh Thuận cũng yêu cầu cán bộ công nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh; thực hiện nghiêm túc các nội qui, qui định của Tổng công ty, thể hiện rõ năng lực trong công tác và phong cách làm việc.

Sau gần  03 giờ làm việc, cuộc đối thoại đã tạo được môi trường thân thiện, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao giữa Người sử dụng lao động và Đại diện người lao động.  Hai bên cũng  đã đạt được sự thống nhất chung về các  nội dung được đối thoại./.