Tin hoạt động

Thông tin về việc Vinataba đăng ký Nhãn hiệu Jet và Hero tại Việt Nam

09/03/2016

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) xin được thông tin chính thức về việc Vinataba đăng ký nhãn hiệu Jet và Hero tại Việt Nam như sau:

 Ngày 30/09/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 30/CT-TTg về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá. Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 21/05/2015, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia  đã đề xuất giải pháp “Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam và các đơn vị thành viên hàng năm phải dành ra một phần kinh phí nghiên cứu, điều tra thị trường, nghiên cứu sản xuất ra sản phẩm mới Hero, Jet hoặc tương đương đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, từng bước kết hợp với các giải pháp khác nhằm giảm thị phần thuốc lá lậu”.

Để bảo vệ lợi ích kinh tế quốc gia và người tiêu dùng tại Việt Nam, Vinataba đã tiến hành nộp đơn đăng ký các nhãn hiệu JET và HERO (nhãn chữ và nhãn hình) tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam theo các Đơn số 4-2015-13934, 4-2015-13935,  4-2015-13936, 4-2015-13937, 4-2015-13938, 4-2015-13939 và 4-2015-13940 ngày 02/06/2015.  Đồng thời, ngày 07/07/2015, Vinataba cũng đã nộp đơn yêu cầu Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam đình chỉ/ hủy bỏ hiệu lực các đăng ký nhãn hiệu JET và HERO đã cấp cho N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY (SUMATRA).

Việc đăng ký và hủy bỏ này dựa theo các điều khoản của Luật Sở hữu Trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009 (“Luật Sở hữu Trí tuệ”), và phù hợp với các Công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, cụ thể là:

Điều 95.1d Luật Sở hữu Trí tuệ: Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ trên cơ sở các nhãn hiệu JET và HERO của SUMATRA đã không được sử dụng trong vòng năm (5) năm liên tục kể từ 01/01/2010.

Điều 96.3 Luật Sở hữu Trí tuệ: Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ trên cơ sở các nhãn hiệu JET và HERO của SUMATRA đã được nộp đơn và đăng ký do sự không trung thực/ có dụng ý xấu của SUMATRA.

Việc yêu cầu đình chỉ/ hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu JET và HERO của SUMATRA, và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu JET và HERO dưới tên Vinataba nhằm mục đích:

-         Hủy bỏ sự bảo hộ về pháp luật đã cấp trước đây cho SUMATRA liên quan đến các nhãn hiệu JET và HERO tại Việt Nam, ngăn chặn việc SUMATRA lợi dụng sự bảo hộ pháp lý này để che giấu hoặc tiếp tay cho hành vi nhập lậu sản phẩm thuốc lá JET và HERO vào Việt Nam (Sản phẩm Jet và Hero chiếm hơn 80% lượng thuốc lá nhập lậu, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng/năm); và

-         Xác lập quyền nhãn hiệu đối với các nhãn hiệu JET và HERO dưới tên của Vinataba nhằm kiểm soát nghiêm ngặt việc sử dụng các nhãn hiệu đó. 

Ngày 25/01/2016, Cục Sở hữu Trí tuệ đã ban hành 45 quyết định đình chỉ hiệu lực 45 nhãn hiệu JET và HERO theo đơn yêu cầu của Vinataba với lý do các nhãn hiệu này không được sử dụng tại Việt Nam trong vòng 5 năm liên tục. Các đăng ký nhãn hiệu bị đình chỉ hiệu lực bao gồm Đăng ký nhãn hiệu số 7124, 7615, 36328, 36365, 36366, 36367, 36368, 36369, 36716, 36717, 36718, 36719, 37719, 37720, 37722, 37723, 39651, 39653, 42235, 42236, 42237, 42238, 44074, 44075, 49113, 49745, 79846, 79847, 79852, 79853, 79854, 79855, 79874, 79875, 79876, 79878, 79879, 79880, 79886, 79887, 80803, 80804, 80805, 108081, 108082. Việc đình chỉ hiệu lực nhãn hiệu này là một bước tiến quan trọng của Vinataba trong vụ việc trên, góp phần thúc đẩy việc tiếp tục xem xét và đình chỉ/ hủy bỏ hiệu lực các nhãn hiệu JET và HERO còn lại của Sumatra.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Bộ, Ban ngành trung ương liên quan tới vụ việc nêu trên, và một lần nữa trân trọng đề nghị Chính phủ, các Bộ, Ban ngành trung ương và các cơ quan Báo chí truyền thông tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Vinataba để vụ việc sớm được xem xét, xử lý theo hướng hủy bỏ/ đình chỉ hiệu lực các đăng ký nhãn hiệu JET và HERO còn lại của SUMATRA, nhằm thực hiện tốt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời chấm dứt/ hủy bỏ việc bảo hộ các nhãn hiệu cho sản phẩm thuốc lá đang được nhập lậu với số lượng lớn vào Việt Nam, gây thất thu cho ngân sách nhà nước, phá hoại sản xuất và kinh tế Việt Nam.

Trân trọng.