Bản tin Vinataba

Bản tin Vinataba - Số 8 - Năm 2010

03/11/2010

Bản tin có những nội dung chính sau: Vinataba xuất khẩu thuốc lá điếu vượt mốc 1 tỉ bao; Hướng phát triển quản trị nhân sự tại Vinataba; Nỗ lực vượt khó hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh ....

Xin mời Click Tại đây để xem chi tiết bản tin.