Bản tin Vinataba

Bản tin Vinataba - Số 14 - Năm 2012

14/03/2012

Trong số này có những nội dung sau: Tăng thuế để giảm cầu??? Cần thận trọng với thuốc lá ngoại nhập lậu; Đã đến lúc phải chuyển đồi nghề cho người trồng thuốc lá hay chưa? Quy định số lượng điếu thuốc lá trong bao gói - Biện pháp giảm nguồn cung chưa thuyết phục; Cảnh báo sức khỏe trên vỏ bao thuốc lá là cần thiết nhưng cần có lộ trình thích hợp; Việc lập và sử dụng Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá ...

Xin mời Click Tại đây để xem chi tiết bản tin.