Bản tin Vinataba

Bản tin Vinataba - Số 15 - Năm 2012

09/04/2012

Trong bản tin có những nội dung chính sau đây: Ngành Thuốc lá sau 05 năm hội nhập (2007 - 2012); In Cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá và một số vấn đề liên quan đến thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá; Về nguồn 2012 - Mãi mãi tuổi 20; Công đoàn TCT Thuốc lá Việt Nam: Phát huy vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty ...

Xin mời Click Tại đây để xem chi tiết bản tin.