Bản tin Vinataba

Bản tin Vinataba - Số 19 + 20 - Năm 2014

12/02/2014

Bản tin có những nội dung sau: Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa: Ngành Thuốc lá nỗ lực vượt khó khăn, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước; Thông điệp năm mới 2014; Tái cơ cấu để phát huy hiệu quả doanh nghiệp nhà nước ; Phát triển vùng trồng nguyên liệu ổn định và bền vững - Một số đề xuất kiến nghị ...

Xin mời Click Tại đây  để xem chi tiết bản tin.