Bản tin Vinataba

Bản tin Vinataba - Số 21 - Năm 2014

06/05/2014

Bản tin có những nội dung chính sau: Hoạt động Về Nguồn 2014 của Đảng bộ: Về thăm Quảng Bình - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng - Quê hương của vị Đại tướng huyền thoại; Một số kiến nghị của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam về công tác chống thuốc lá lậu và hoạt động tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu; Lao Bảo - Quảng Trị: Mạch ngầm buôn lậu vẫn chảy ...

Xin mời Click Tại đây để xem chi tiết bản tin.