Bản tin Vinataba

Bản tin Vinataba - Số 22 - Năm 2014

16/04/2014

Bản tin có những nội dung chính sau: Một số kiến nghị của ngành Thuốc lá Việt Nam; Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam - 25 năm xây dựng và phát triển; Buôn lậu thuốc lá tại An Giang - những thách thức chưa có lời giải; TCT Thuốc lá Việt Nam: Nâng cao hiệu quả công tác xuất nhập khẩu; Công đoàn TCT Thuốc lá VN: Tôn vinh 85 cán bộ công đoàn giỏi tiêu biểu ...

Xin mời Click Tại đây để xem chi tiết bản tin.