Bản tin Vinataba

Bản tin Vinataba - Số 23 - Năm 2014

06/05/2014

Bản tin có những nội dung chính sau: Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2014); Tăng thuế TTĐB - Cần một lộ trình phù hợp và gắn với chống buôn lậu hiệu quả; Những cảnh báo mới về sự mất an toàn của sản phẩm thuốc lá JET và HERO nhập lậu tiêu thụ tại thị trường Việt Nam ...

Xin mời Click Tại đây để xem chi tiết bản tin.