Bản tin Vinataba

Bản tin Vinataba - Số 24 - Năm 2014

06/01/2015

Bản tin có những nội dung chính sau: Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới vì sức khỏe cộng đồng và góp phần chống thuốc lá lậu hiệu quả; Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị: Một năm gặt hái nhiều thành công ...

Xin mời Click Tại đây để xem chi tiết bản tin.