Bản tin Vinataba

Bản tin Vinataba - Số 25 - Năm 2015

01/04/2015

Trong Bản tin có các nội dung chính như sau:Thư chúc mừng của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá VN gửi CBCNV; Phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam khẳng định vị trí tiên phong hàng đầu trong ngành Công nghiệp Thuốc lá; Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: 30 năm vững bước đi lên; Vinataba - Những cơ hội không bị bỏ lỡ.

Xem chi tiết Bản tin tại đây.