Tin Đảng, Đoàn

Khởi động Tháng Thanh niên 2013

02/03/2013

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối; Kế hoạch số 14KH⁄TWĐTN, ngày 17⁄01⁄2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Hành động Tháng Thanh niên năm 2013”; Chương trình công tác năm 2013 của Ban Chấp hành Đoàn Khối, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã triệu tập đại biểu tham gia chùm hoạt động “Hành trình về nguồn gắn với Tết trồng cây Xuân Quý Tỵ và ra quân Tháng Thanh niên năm 2013” từ ngày 28⁄02 đến ngày 02⁄03⁄2013 (03 ngày) tại Khu Di tích lịch sử cách mạng

Vinh dự tham gia chương trình có đại diện Thường trực Đoàn Tổng công ty – đồng chí Nguyễn Hữu Kiên, Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty và đồng chí Ngô  Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Bí thư Đoàn Công ty Thương mại Thuốc lá cùng 1 đồng chí Đoàn viên tiêu biểu đến từ Đoàn cơ sở Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị. Chia sẻ với đồng bào vùng sâu vùng xa, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Pắc Nậm, tỉnh Bắc Kạn, Đoàn Tổng công ty đã mang đến 50 xuất quà với trị giá 200.000 đồng/xuất.  Căn cứ kết quả thực hiện hoạt động tình nguyện và an sinh xã hội của các cơ sở Đoàn trực thuộc trong năm 2012, nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2013, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013, Ban chấp hành Đoàn Tổng công ty quyết định đăng ký các chỉ tiêu an sinh xã hội năm 2013 với tổng số tiền ước tính 150 triệu đồng. Đoàn Tổng công ty cũng mở bán quầy hàng thanh niên lưu động, phục vụ bà con nhân dân các sản phẩm thuộc Khối Bánh kẹo trong Tổng công ty.