Tin Đảng, Đoàn

Hội trại “Thanh niên với Văn hóa giao thông”

14/09/2012

Ngày 14⁄9⁄2012, Đoàn TNCS HCM Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tham gia Hội trại “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông” do Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức.

Với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên thanh niên những quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuổi trẻ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tất cả 3 nội dung của Hội trại, đó là: Thi cắm trại theo chủ đề ngày hội thanh niên với ATGT; Thi tìm hiểu về ATGT với 4 phần thi chào hỏi, trả lời câu hỏi trắc nghiệm, giải ô chữ và hùng biện; Thi kéo co và nhảy bao bố. Kết quả Đoàn TN Tổng công ty giành 2 giải: Giải 3 thi cắm trại với chủ đề “Tuổi trẻ 
Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam xung kích đi đầu trong thực hiện văn hoá giao thông” và Giải khuyến khích cuộc thi tìm hiểu về ATGT.

 Hội trại năm nay với sự tham gia của 12 đơn vị, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành vi cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Khối về những quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu các tai nạn. Đồng thời tạo môi trường để các cơ sở Đoàn, các cán bộ, đoàn viên thanh niên trao đổi và phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền, giữ gìn đảm bảo an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Một số hình ảnh taị Hội trại: