Tin Đảng, Đoàn

Vinataba với Ngày hội Team Building

03/04/2009

Vừa qua, Trung tâm Đào tạo VINATABA đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đào tạo SALT tổ chức Khóa xây dựng tinh thần đồng đội SỨC MẠNH HỢP LỰC – SYNERGISTIC TEAMBUILDING nhằm phát triển và xây dựng tinh thần đồng đội giữa các cấp quản lý trung gian của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam thông qua các hoạt động trong nhà và ngoài trời, kết hợp với các hoạt động và chia sẻ kinh nghiệm trong các nhóm tham dự.

Khóa học với các chủ đề, hoạt động như: Nhận thức về làm việc nhóm trong công việc và cuộc sống; ; Sứ mạng, Hoài bão, Mục tiêu và Giá trị cốt lõi của tổ chức, của nhóm; Hoạt động “Chuyển Quân” (Phân công công việc thông qua vai trò người lãnh đạo; Vai trò và trách nhiệm của người lãnh đạo nhóm, thành viên nhóm);Hoạt động “Hiểu nhau; Hoạt động “Gỡ rối tập thể” >>> các thành viên cùng phối hợp giải quyết vấn đề vướng mắc thông qua phân công công việc hợp lý dựa trên điểm mạnh của từng thành viên; Kỹ năng họp lấy ý kiến sáng tạo thông qua Phim “Brain Storming”; Hoạt động “Xây tháp Vinataba”( Ứng dụng mô hình tư duy làm việc nhóm trong hoạt động thiết kế và xây dựng Tháp niềm tin Vinataba) …. đã đưa lại một bầu không khí mới cho toàn bộ nhân viên của VINATABA; Tạo sân chơi, cơ hội cho mọi người tìm hiểu thông tin về đồng nghiệp của mình bên ngoài công việc, từ đó đã tạo sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc với đồng nghiệp về cuộc sống, giúp nâng cao tính đoàn kết cũng như động viên tinh thần nhằm tăng hiệu quả trong công việc. Đây cũng đồng thời góp phần xây dựng nên một nét văn hóa cho VINATABA.