Tin Đảng, Đoàn

Đảng bộ Vinataba sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

20/07/2018

Ngày 20⁄7, tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Đảng ủy Tổng Công tyThuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đến dự có đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Khối; các cục/vụ của Bộ Công thương.

Về phía Đảng ủy Vinataba, có các đồng chí: Vũ Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Trần Thị Hoàng Mai – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Trần Sơn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đảng ủy; các Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ chủ chốt tại các chi/đảng bộ trực thuộc.

Các chỉ tiêu đều tăng so với Nghị quyết đề ra

       Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vinataba cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh chung của ngành thuốc lá có rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng ủy Tổng Công ty vẫn tiếp tục nắm vững vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Toàn Đảng bộ phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao dân chủ và luôn giữ vững các nguyên tắc của Đảng để có các giải pháp vượt qua thách thức, ứng phó linh hoạt đối với những thay đổi của môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của toàn Tổ hợp Tổng công ty, giữ vững và phát triển thị trường trong nước, đi đôi với việc mở rộng thị trường xuất khẩu, đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, đảm bảo đời sống việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Tổng công ty tiếp tục khẳng định vai trò dẫn đầu trong ngành Thuốc lá Việt Nam. Bên cạnh đó, Đảng ủy Vinataba đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa Tổng Công ty theo chủ trương chung; xây dựng và chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển.

Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vinataba

       Nửa nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị đều tăng so với Nghị quyết đề ra, cụ thể: Chỉ tiêu sản lượng: Tốc độ tăng trưởng bình quân giữa nhiệm kỳ đạt 5,3%/năm. Nghị quyết là duy trì sản lượng. Chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu: Tốc độ tăng trưởng bình quân giữa nhiệm kỳ đạt 2,8%/năm, tăng 0,3 điểm % so với tốc độ tăng bình quân của Nghị quyết là 2,5%. Chỉ tiêu doanh thu: Tốc độ tăng trưởng bình quân giữa nhiệm kỳ đạt 5,8%/năm, tăng 3,6 điểm % so với tốc độ tăng bình quân của Nghị quyết là 2,2%. Chỉ tiêu nộp ngân sách: Tốc độ tăng trưởng bình quân giữa nhiệm kỳ đạt 12,4%/năm, tăng 10,1 điểm % so với tốc độ tăng bình quân của Nghị quyết là 2,3%. Chỉ tiêu lợi nhuận: Tốc độ tăng trưởng bình quân giữa nhiệm kỳ đạt 25%/năm, tăng 24 điểm % so với tốc độ tăng bình quân của Nghị quyết là 1%. Đảm bảo công ăn việc làm cho khoảng 10.000 CBCNV với với thu nhập bình quân cho người lao động tăng gần 20%/năm. Chủ động, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng số tiền từ thiện của Tổng Công ty và các đơn vị là 57 tỷ đồng (trong đó, năm 2016 là 21,1 tỷ; năm 2017 là 25,9 tỷ; 06 tháng đầu năm 2018 là 10 tỷ đồng).

       Trong công tác Đảng và hệ thống chính trị cũng đạt được kết quả tích cực, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong nửa nhiệm kỳ qua cũng đã ghi nhận những điểm đổi mới và sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng của Tổng Công ty và các Đảng bộ cơ sở, đó là các hoạt động định hướng và tổ chức tốt các chương trình sinh hoạt chuyên đề giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt “về nguồn” đạt hiệu quả, thiết thực, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước, thu hút được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên.

       Công tác phát triển Đảng viên mới được coi trọng, đặc biệt trong đoàn viên thanh niên; đã kết nạp được 321 đảng viên mới, bằng 160,5% so với kế hoạch nửa nhiệm kỳ, bằng 80% so kế hoạch cả nhiệm kỳ; triển khai chấm điểm sinh hoạt 100% Chi bộ trong toàn Đảng bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Kết quả đánh giá, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ trên 90%, trong đó, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 17%, vượt yêu cầu so với Nghị quyết đề ra. Hơn 90% Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn "trong sạch vững mạnh”, trong đó, 20% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đạt yêu cầu Nghị quyết đề ra.

       Căn cứ Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty hàng năm xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát luôn gắn với nội dung như: Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy cấp trên và pháp luật Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

       Tại Hội nghị, đồng chí Trần Sơn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vinataba cho rằng: Các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2018 đều có mức tăng trưởng khá cũng đã góp phần vào kết quả ấn tượng trong nửa nhiệm kỳ qua. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ toàn ngành 6 tháng năm 2018, ước đạt 2.609 triệu bao, trong đó, sản lượng tiêu thụ toàn Tổng công ty đạt 1.864 triệu bao. Uớc tính thị phần của Tổng công ty chiếm trên 69% thị phần toàn ngành. Theo đó, tổng doanh thu đạt 12.362 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 91 triệu USD, bằng 52% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 855 tỷ đồng, bằng 58,2% kế hoạch; nộp ngân sách đạt 4.993 tỷ đồng, bằng 46,7% kế hoạch.

Đồng chí Trần Sơn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vinataba

       Bên cạnh đó, Đảng ủy Vinataba đã chỉ đạo HĐTV, Ban Tổng giám đốc và các cấp ủy cơ sở đã thực hiện tốt việc sản xuất, kinh doanh; chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện tốt công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm trong sản xuất và lưu thông; ổn định giá cả thị trường để giữ uy tín, hình ảnh thương hiệu của sản phẩm và Tổng công ty.

       6 tháng đầu năm, Đảng ủy Vinataba đã triển khai học tập các Nghị quyết khóa XII của Trung ương, Xây dựng và triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty, Kế hoạch hành động của Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Ban hành kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề năm 2018; Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; ban hành và triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy Tổng công ty. Ngoài ra, công tác cán bộ được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ dưới sự thống nhất lãnh đạo, quản lý cấp ủy Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.

       Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Vinataba đã kết nạp 39 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 56 đảng viên và phát thẻ cho 56 đảng viên. Chuyển sinh hoạt đảng cho 176 đồng chí (chuyển đi 145, chuyển đến 13, chuyển nội bộ 18).

       Tại Hội nghị, 5 đoàn viên của Đoàn Thanh niên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và nhóm tác giả đạt giải Nhất trong Cuộc thi Video Clip tuyên truyền với chủ đề “Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Đảng ủy Vinataba tặng Giấy khen.

Nhiệm vụ chủ yếu trong những năm tới

      Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng, kết quả đạt được vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Tổng công ty. Đó là những vấn đề cần được Đảng bộ tập trung khắc phục để tạo được sự phát triển của toàn Tổ hợp trong 6 tháng cuối năm 2018 và trong nửa nhiệm kỳ tới.

       Vì vậy, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng ủy Vinataba tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bảo đảm sự lãnh đạo tập trung và thống nhất của Đảng ủy Tổng Công ty đối với tổ chức đảng cơ sở tại các đơn vị thành viên, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện tốt Quy chế làm việc của cấp ủy, Quy chế phối hợp giữa cấp ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy vai trò năng động, chủ động, sáng tạo của tổ chức đảng cơ sở và cấp ủy tại các đơn vị thành viên.

       Trong đó, 6 tháng cuối năm, tiếp tục phối hợp các Bộ ban ngành thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá. Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép xì gà theo Công điện 229/CĐ-BCĐ389 ngày 15/6/2018 của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia. Thực hiện hiệu quả công tác cổ phần hóa và phương án sắp xếp doanh nghiệp.

      Xây dựng kế hoạch, tiến độ các bước và triển khai các công việc liên quan để thực hiện cổ phần hóa Công ty Thuốc lá Sài Gòn theo quy định của Nghị định 126/2017/NĐ-CP và tiếp tục triển khai các bước hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty Thực phẩm miền Bắc. Nghiên cứu, thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị thuốc lá điếu theo quy định tại khoản 4, Điều 20, Nghị định 67/2013/NĐ-CP theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

       Chủ động xây dựng các phương án sản xuất, kinh doanh dự phòng phù hợp với tình hình đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và các năm tiếp theo. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế mua, bán và giao nhận nguyên liệu thuốc lá của Tổng công ty, tăng cường gắn kết giữa đơn vị sản xuất nguyên liệu và đơn vị thuốc điếu. Chủ động áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, tìm kiếm khách hàng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, hàng tồn kho; cân đối nhu cầu sử dụng nguyên liệu trong nước.

       Công tác xây dựng Đảng trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng ủy Vinataba sẽ tiếp tục đổi mới và kiện toàn mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty phù hợp với mô hình tổ chức của công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong quá trình tái cơ cấu, đổi mới hệ thống quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng hiệu quả và hiện đại.

       Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị và thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII. Tiếp tục chủ động, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và người lao động. Mở rộng dân chủ, tăng cường đối thoại, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua lao động sản xuất và thực hiện các cuộc vận động của Bộ Chính trị và của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

        Bên cạnh đó, kiện toàn tổ chức Đảng phù hợp mô hình tổ chức; lãnh đạo công tác cán bộ; phát triển Đảng viên mới đảm bảo về số lượng và chất lượng. Tiếp tục quán triệt, triển khai các Nghị quyết, văn bản Trung ương và của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cấp ủy cơ sở lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với đảng viên và tổ chức đảng có vi phạm (nếu có).

       Ngoài ra, tăng cường vận động cán bộ, CNVCLĐ trong toàn Tổng Công ty thực hiện triệt để khẩu hiệu “Không hút thuốc lá ngoại nhập lậu – Hút thuốc lá ngoại nhập lậu là tiếp tay cho buôn lậu”; tiếp tục thực hiện hợp tác ưu tiên sử dụng sản phẩm dịch vụ của các đơn vị trong Khối, trong các đơn vị thuộc Tổng công ty. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, Tổng công ty, công đoàn, đoàn thanh niên Tổng Công ty vận động CNVCLĐ tham gia công tác từ thiện, xã hội, các hoạt động từ thiện với địa phương, các cuộc vận động do cấp trên phát động, thực hiện nghị quyết 30a của Chính Phủ về hỗ trợ 2 huyện Hà Quảng (Cao Bằng), Bác Ái (Ninh Thuận); thực hiện các chính sách an sinh xã hội của đơn vị, doanh nghiệp.

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Vinataba đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 và nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Tình hình kinh tế - xã hội nước ta trong 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả tích cực, toàn diện. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước đạt 7,08%, là mức cao nhất của 6 tháng từ năm 2011 trở lại đây, tạo đà thuận lợi để đạt mục tiêu cả năm 6,7% đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng đang đi vào trật tự kỷ cương, phòng chống tham nhũng được đi vào nền nếp, khẳng định niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

       Trong bối cảnh chung đó, tình hình sản xuất kinh doanh toàn Vinataba dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty đã đạt được một số kết quả nhất định. Các mặt công tác xây dựng Đảng được thực hiện nền nếp trong cả 6 tháng đầu năm và nửa nhiệm kỳ qua; nhận thức vai trò lãnh đạo của Đảng được nâng cao, đặc biệt là vai trò của Đảng trong doanh nghiệp.

       Để phát huy những kết quả đó, đồng chí yêu cầu, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban Thường vụ Đảng ủy Vinataba cần khắc phục các hạn chế, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát cần phải làm quyết liệt hơn nữa; thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra các tổ chức đảng cơ sở trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp gắn liền với đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, thực hiện đồng bộ với quá trình thực hiện tái cơ cấu của Tổng công ty, phù hợp với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

       Đồng chí đề nghị, Đảng ủy Vinataba cần lãnh đạo, chỉ đạo chú trọng đến công tác cán bộ trong toàn Đảng bộ; quản lý chặt chẽ cán bộ, phân công nhiệm vụ, giám sát, nhận xét, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ hàng năm theo quy trình. Có quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về lý luận chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ đúng năng lực, sở trường; chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ sau.

      Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả việc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và cụ thể hóa thành các phong trào thi đua; hoàn thành và hoàn vượt mức các chỉ tiêu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty 2015 – 2020 đề ra.

      Các đề xuất, kiến nghị với Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về Hướng dẫn lộ trình kiện toàn, sáp nhập bộ máy các ban tham mưu của Đảng với các phòng ban chuyên môn của Vinataba theo Quy định 69 của Trung ương cũng như lập 2 Đảng bộ cơ sở và cho phép thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở Đảng bộ Công ty mẹ Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long (tại phía Bắc) và Đảng bộ Công ty mẹ Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn (tại phía Nam). Có ý kiến với Chính phủ và các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty bổ sung mục đích sử dụng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho công tác phòng chống thuốc lá nhập lậu, góp phần hạn chế tác hại của thuốc lá nhập lậu,... Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ giao cho các Ban liên quan của Đảng ủy Khối tổng hợp để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian sớm nhất.

       Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinataba đã thay mặt Đảng ủy Tổng công ty tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và sẽ cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Vinataba trong nửa nhiệm kỳ sau, xây dựng Tổng công ty vững mạnh và có uy tín trên thương trường, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Trong thời gian tới, Đảng bộ Vinataba mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo hơn nữa của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Bộ Công thương.

Đồng chí Vũ Văn Cường - Bí thư Đảng ủy,Chủ tịch HĐTV Vinataba

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm