Tin Đảng, Đoàn

Công ty Thuốc lá Long An tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

01/06/2015

Ngày 1⁄6⁄2015, tại Tỉnh Long An đã diễn ra Đại hội đảng bộ lần thứ 2 nhiệm kỳ 2015 - 2020 Công ty Thuốc lá Long An.

Tới dự có các đ/c Nguyễn Văn Chóng, đ/c Nguyễn Thiện Hoà - Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An, đ/c Hoàng Thị Liệu - Trưởng phòng nghiệp vụ Ban tuyên giáo Đảng uỷ khối Doanh nghiệp trung ương; đ/c Trần Sơn Châu Phó bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, đ/c Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cùng toàn thể đảng viên Công ty Thuốc lá Long An.

Tại đại hội, ông Đoàn Kim Quy - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty Thuốc lá Long An đã đọc báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ khoá VII trình Đại hội Đảng bộ Công ty Thuốc lá Long An nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ qua, Công ty Thuốc lá Long An gồm 186 cán bộ, công nhân viên trong đó có 49 đảng viên  đã phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Mặc dù còn nhiều khó khăn  trong hoạt động sản xuất kinh doanh như cơ sở vật chất, máy móc,thiết bị...cũng như ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, lạm phát và cả tác hại  của thuốc lá nhập lậu đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cty, nhưng với nỗ lực của mình cty đã đạt được kết quả tương đối khả quan trong 5 năm qua doanh thu tăng 3,61%/ năm, giảm 0,39% so với Nghi quyết; lợi nhuận tăng 25,5%/ năm, tăng 21,5%; nộp ngân sách tăng 7,98%, tăng 3,98%; thu nhập bình quân tăng 8,2%,tăng 4,2 ; tăng trưởng nguồn vốn huy động tăng 18,36%; tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản đạt 3,8%; nợ xấu trên tổng dư nợ bình quân là 1,2%/ năm.

            Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng uỷ đã rất chú trọng, quan tâm công tác đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới. Tăng cường công tác nghiên cứu,ứng dụng và từ đó nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang tính thiết thực đã được áp dụng vào hoạt động sản xuất và đã làm lợi hàng tỷ đồng. Đảng uỷ công ty  cũng đã phát động phong trào thực hành tiết kiệm trong toàn công ty, theo đó cán bộ công nhân viên của công ty đã thực hiện các định mức tiên tiến trong sản xuất; quản lý hàng tồn kho, công nợ;  tiết kiệm trong sinh hoạt, sản xuất, luân chuyển nguồn vốn phù hợp, ước tính cả nhiệm kỳ đã làm lợi khoảng 8 tỷ đồng. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, công tác phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng,an ninh, công tác bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu đã được đảng uỷ rất quan tâm và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

            Công tác xây dựng Đảng được Đảng uỷ Công ty Thuốc lá Long An đặc biệt chú trọng. 100% đảng viên và trên 95% cán bộ, công nhân viên đều tham  dự học tập các Nghị quyết TW Khoá XI, công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử của đất nước được thực hiện lồng ghép trong các cuộc họp định kỳ của Đảng uỷ,chi bộ, họp giao ban..v..v. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị được Đảng uỷ lãnh đạo thực hiện đúng theo kế hoạch, chủ trương qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Ngoài ra, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận cũng được Đảng uỷ công  ty hết sức chú trọng. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ công ty đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị về "tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XI " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Với sự quyết tâm, Đảng uỷ lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội lần VII nhiệm kỳ 2010-2015. Chính quyền cụ thể hoá và quản lý, điều hành một cách nỗ lực sáng tạo, đảm bảo hoạt động SXKD đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước giao, tạo việc làm và thu nhập ổn định. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và đủ sức lãnh đạo,vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng uỷ, các Chi uỷ, vai trò nòng cốt của đảng viên được phát huy trong việc xây dựng và lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ "Trong sạch vững mạnh" cả nhiệm kỳ.

            Tại Đại hội, các mục tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã được thông qua.

Cụ thể:

  • Tốc độ tăng doanh thu bình quân 3%/năm
  • Tốc độ tăng tổng nguồn vốn, tổng tài sản trên 1%/năm
  • Chỉ tiêu nộp ngân sách theo quy định của Pháp luật
  • Chỉ tiêu lợi nhuận tăng3%/năm
  • Giải quyết việc làm: Phấn  đấu đảm bảo cán bộ,công nhân viên chức và lao động có việc làm.
  • Thu nhập bình quân tăng trên 5%/năm
  • Chăm lo đời sống văn hoá tinh thần thực hiện 100% các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định.
  • Công tác an sinh xã hội trên 400 triệu đồng cả nhiệm kỳ.

            Về chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

  • 100% cơ sở đảng đạt "Trong sạch vẽng mạnh"; 15% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
  • Phát triển 10 đảng viên mới; trên 95% Đoàn viên công đoàn trong tổng cán bộ, công nhân viên chức, lao động: trên 85% Đoàn viên trong độ tuổi Đoàn. Lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể đạt " Vững mạnh xuất sắc& cả nhiệm kỳ.

Đ/c Trần Sơn Châu - Phó Bí Thư Đảng Ủy, Tổng Giám Đốc Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

          

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Trần Sơn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT Thuốc lá Việt Nam đã ghi nhận nỗ lực phấn đấu của toàn đảng bộ công ty Thuốc lá Long An trong nhiệm kỳ 2010-2015. Là đơn vị sản xuất thuốc điếu lớn của Tổng công ty tại miền Tây Nam bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Công ty đã khai thác có hiệu quả dây chuyền chế biến sợi thuốc lá và phát triển được 1 số sản phẩm thuốc lá truyền thống, sản lượng tiêu thụ tăng cao, được người tiêu dung tin tưởng, lựa chọn. Đồng chí đề nghị Đảng bộ cần nhận thức rõ về những thời cơ, thuận lợi và các tiềm năng, lợi thế so sánh cũng như các thách thức để tập trung lãnh đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm khai thác và phát huy tổng thể các nguồn lực, tạo ra những bứt phá mới trong phát triển sản xuất kinh doanh.

Chú ý phát huy tinh thần đoàn kết của bộ máy điều hành, tổ chức công đoàn, thanh niên, tận dụng mọi cơ hội, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ mọi mặt hoạt động trong toàn Công ty.

Tập trung trí tuệ để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng đúng với ý nghĩa là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quyết định để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Cần đặc biệt quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác xây dựng Đảng phải thực sự là then chốt và được thực hiện đồng bộ, có chất lượng trên ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, giám sát.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ mới nhiệm kỳ 2015-2020 với 7 đồng chí. Đồng chí Đoàn Kim Quy được đại hội tín nhiệm tái cử chức Bí thư Đảng uỷ Công ty Thuốc lá Long An. Đại hội cũng bỏ phiếu bầu 6 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.