Tin Đảng, Đoàn

Đại hội Chi bộ Công ty Thuốc lá Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015 - 2020

05/06/2015

Chi bộ Công ty Thuốc lá Đồng Tháp là Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Chi bộ có tổng số 24 đảng viên, chiếm tỷ lệ 21,8% trong tổng số CNVCLĐ; Chi ủy Chi bộ có 03 đồng chí, gồm 01 Bí thư, 01 Phó bí thư và 01 Chi ủy viên, trong đó đồng chí Phó bí thư phụ trách công tác kiểm tra, giám sát.

Sáng ngày  4/6/2015, tại tỉnh Đồng Tháp Công ty Thuốc lá Đồng Tháp đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự và chỉ đạo  có các đồng chí Mai Hồng Thanh - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối DNTW tỉnh Đồng Tháp, Ngô Văn Nên -  Chánh văn phòng Đảng uỷ Khối DNTW tỉnh Đồng Tháp, Trần Sơn Châu - Uỷ viên BCH Đảng uỷ Khối DNTW, Phó bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Tổng cty Thuốc lá Việt Nam, đại diện Ban tuyên giáo Đảng uỷ Khối DNTW và lãnh đạo TCT Thuốc lá Việt Nam.

Trên cơ sở đảm bảo tính thống nhất trong lãnh đạo, quản lý và điều hành hoạt động; trong nhiệm kỳ qua, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết và nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty đã thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD; đảm bảo việc làm và đời sống, thu nhập cho người lao động; Với tinh thần quyết tâm và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chi ủy, Ban Giám đốc, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp đã đạt được những kết quả khả quan: Lợi nhuận và thu nhập bình quân đầu người mỗi năm đều tăng. Chú trọng công tác đầu tư phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhà xưởng, máy móc thiết bị với trình độ công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, quy mô Công ty ngày càng được mở rộng. ​Ngoài việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao, Chi bộ còn lãnh đạo Công ty thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chế độ đối với người lao động. Việc thu chi, quản lý tài chính, tài sản công,… được thực hiện một cách công khai, bình đẳng, dân chủ và đúng pháp luật là động lực để phát huy sức mạnh của toàn đơn vị, tạo nên thắng lợi và thành tích trong giai đoạn 2010 - 2015. Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua Công ty Thuốc lá Đồng Tháp đã được Nhà nước tặng thưởng Huân Chương Lao động Hạng III với rất nhiều các hình thức khen thưởng khác như: Bằng khen, giấy khen, cờ thi đua.....

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2015 và các năm tiếp theo: Sản lượng tăng 1%/năm; Doanh thu tăng 3 %/năm; Nộp ngân sách tăng 1%/năm; Lợi nhuận tăng 2,5 %/năm; Thu nhập bình quân tăng 5%/năm; Tiếp tục hực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Bên cạnh đó chú trọng việc xây dựng Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15%, Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%, không có Đảng viên yếu kém, bị kỷ luật; Lãnh đạo 02 tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh 100%; trong 05 năm phát triển thêm 7 - 8 đảng viên có trình độ lý luận chính trị trung, sơ cấp và tương đương, đạt 30%.

Đại hội đã nhất trí bầu ra Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 đồng chí, đồng chí Lê Văn Hoàng tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Công ty Thuốc lá Đồng Tháp. 2 đồng chí được bầu thay mặt cho Đảng viên Chi bộ đi dự đại hội cấp trên.

Text Box:  Thực hiện Quyết định 166/2013/QĐ-TTg ngày 16/01/2013 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012- 2015, Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-TLVN, chuyển Công ty Thuốc lá An Giang, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn, hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con và đây cũng là hai đơn vị thí điểm tái cấu trúc đầu tiên thuộc Tổ hợp Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.