Tin Đảng, Đoàn

Hội nghị "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân" được tổ chức tại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

19/12/2018

Ngày 19⁄12⁄2018, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giáo dục lý luận chính trị. Hội nghị đã tập trung vào 2 chuyên đề về Tư tưởng Hồ Chí Minh và Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới; triển khai Chỉ thị 05-CT⁄TW, ngày 15⁄5⁄2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 về: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống của nhân dân".
PGS.TS Phạm Hồng Chương - Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Phạm Hồng Chương - Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty, đồng chí Đặng Xuân Phương - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách ban Tổng Giám đốc Tổng công ty với trên 170 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên Bộ Công Thương tại Tổng công ty, các đồng chí Trưởng, phó, cán bộ chuyên trách các Ban của Đảng uỷ Tổng công ty; các đ/c Chủ tịch Công đoàn, Bí thư/Phó Bí thư Đoàn Thanh niên TCT; các đồng chí Trưởng, phó các phòng ban và tương đương của Tổng công ty; các đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch các đơn vị trực thuộc; các đồng chí cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác đảng và các đ/c Bí thư chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở.

Mục đích của Hội nghị nhằm cung cấp, truyền tải những nội dung cơ bản về Tư tưởng Hồ Chí Minh và Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới cho cán bộ, đảng viên, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động không ngừng học tập lý luận chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hiện văn hóa Vinataba, … góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tại đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty khẳng định, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Hội nghị diễn ra vào thời điểm Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các đảng ủy, chi ủy trực thuộc đang gấp rút hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Để Hội nghị thực sự thành công, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai đề nghị các đại biểu tham dự ở các điểm cầu đề cao tinh thần trách nhiệm; chú ý lắng nghe chuyên gia trình bày để nắm vững nội dung cơ bản; kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình để hiểu đầy đủ hơn nội dung được truyền tải trong Hội nghị giúp hội nghị đạt kết quả tốt, làm cơ sở để việc triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, chuyên đề 2019 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân” đến từng chi bộ.