Tin Đảng, Đoàn

Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki

15/06/2015

Ngày 10 tháng 6 năm 2015, tại trụ sở Công ty 25 Trương Định, Hà Nội, Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Vũ Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Đến dự, còn có đồng chí Trần Sơn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc cùng đại diện Văn phòng Đảng ủy, các ban đảng của Đảng ủy Tổng công ty và 30 đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty TNHH Hải

   Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ Công ty luôn xác định việc xây dựng Đảng, nâng cao vai trò của Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trung tâm, gắn với thực hiện công tác an sinh xã hội nhằm tập trung trí tuệ, đổi mới tư duy, phát huy sức mạnh tập thể, chấp nhận cạnh tranh để hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

   Thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki và ban điều hành công ty đã đưa ra nhiều giải pháp hợp lý, linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh đạt kết quả cao. Các chỉ tiêu kế hoạch đã tăng trưởng, năm sau tăng hơn năm trước, từ 5-10%; về doanh thu, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7%/năm. Thương hiệu của công ty ngày càng chiếm được lòng tin của người tiêu dùng và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty luôn kịp thời phổ biến quán triệt học tập các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương và Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá cũng như đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên và toàn thể người lao động.

Hàng tháng, Đảng bộ thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo chuyên đề và triển khai các hoạt động của Đảng đến từng đảng viên, giữ gìn thống nhất ý chí, hành động và sự đoàn kết trong Đảng; thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ gắn với thực tiễn sản xuất của công ty; chỉ đạo các chi bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng và nhiệm vụ được giao, trong cả nhiệm kỳ không có trường hợp nào bị thi hành kỷ luật, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong nhiều năm qua.

   Trong nhiệm kỳ qua, việc tiếp tục “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” luôn được Đảng ủy công ty quan tâm, chú trọng; tăng cường tuyên truyền giáo dục chính trị, các quy định, quy chế của tổ chức Đảng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm tới từng đảng viên, người lao động, biến nhận thức thành hành động.

   Với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki phấn đấu doanh thu bình quân tăng trên 5%; nguồn vốn và tổng tài sản tăng 10%; lợi nhuận tăng trên 5%; thu nhập bình quân tăng 10% và chỉ tiêu nộp ngân sách tăng 8%; 100% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 30% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu kết nạp được 30 đảng viên mới.

   Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Vũ Văn Cường  - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ công ty đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông Cường nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công ty cần lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển; sắp xếp, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng ban, đơn vị trong toàn Đảng bộ. Ngoài ra, cần tập trung chỉ đạo xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, hệ thống phân phối sản phẩm bánh kẹo ở các tỉnh, hệ thống cửa hàng bán bánh tươi ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận; nâng cao hiệu quả kinh doanh trên cơ sở cải tiến hệ thống quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá mua, giảm tiêu hao vật tư nguyên liệu trong sản xuất; có biện pháp cụ thể giảm chi phí bán hàng, các chi phí hành chính. Thường xuyên chú trọng đến công tác phát triển Đảng, đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh lao động; tiếp tục phát huy truyền thống  và giữ vững là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

   Tại Đại hội đã bầu 5 đồng chí tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Giám đốc Công ty tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty.

BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt đại hội

Quang cảnh Đại hội