Tin Đảng, Đoàn

Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Cát lợi: Phát huy truyền thống, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, giữ vững vị trí hàng đầu trong công nghiệp phụ trợ cho ngành thuốc lá và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

17/06/2015

Ngày 17⁄06⁄2015, tại trụ sở công ty, Công ty cổ phần Cát Lợi đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí : Vũ Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV – Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, đồng chí Trần Sơn Châu – Phó bí thư Đảng ủy- Tổng giám đốc – Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai – Phó bí thư, Thành viên HĐTV Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam

Chi bộ CTCP Cát lợi gồm 02 tổ Đảng trực thuộc với 25 đảng viên, hoạt động theo mô hình chi bộ công ty cổ phần 51% vốn Nhà nước.

Trong giai đoạn 2010-2015, công ty phải cạnh tranh rất khốc liệt với các công ty trong nước cũng như sản phẩm nhập khẩu; để đạt được tốc độ tăng trưởng theo Nghị quyết đề ra, Công ty đã tập trung vào một số giải pháp như: Nghiên cứu xu hướng tiêu dùng, tham khảo và cùng tham gia với các khách hàng chiến lược trong giai đoạn nghiên cứu sản phẩm mới nhằm đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong từng thời kỳ; Đầu tư mới dây chuyền thiết bị để tạo sản phẩm mới và đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị trên các dây chuyền hiện có; Đẩy mạnh công tác bán hàng, tập trung vào các khách hàng chiến lược của Công ty, tăng cường công tác thị trường, xây dựng hình ảnh Công ty với các tiêu chí chất lượng, uy tín và giá cả hợp lý.

Kết quả:

-     Tốc độ tăng doanh thu: tăng bình quân 5,99 %/năm

-     Tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận: tăng bình quân 19,88 %/năm

-     Thu nhập bình quân: tăng bình quân 13,27%/năm

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đ/c Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty  đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Chi bộ công ty  cổ phần Cát Lợi đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015-2020 mà chi ủy chi bộ  công ty trình Đại hội, đồng thời nhấn mạnh đến một số nội dung trọng yếu mà Đại hội cần thảo luận và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Theo đó Chi bộ cần nắm bắt và phát huy được những thời cơ thuận lợi, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế so sánh cũng như khắc phục các khó khăn, thách thức để tập trung lãnh đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm khai thác và phát huy tổng thể các nguồn lực, tạo ra những bứt phá mới trong phát triển sản xuất kinh doanh.

Tích cực nghiên cứu thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng để nâng cao hiệu quả công tác dự báo, xây dựng kế hoạch sản xuất - tiêu thụ hợp lý. Cân đối tồn kho nguyên phụ liệu và thành phẩm phù hợp nhằm giữ ổn định hoạt động SXKD của đơn vị và khách hàng.

Tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, giữ vững và nâng cao hình ảnh thương hiệu của Công ty Cổ phần Cát Lợi trong ngành thuốc lá, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh

Vận dụng tốt các Hiệp định thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước; Tích cực tìm kiếm nhà cung cấp nguyên phụ liệu, vật tư có nguồn hàng ổn định với giá cạnh tranh và chất lượng phù hợp.

Cần đặc biệt quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác xây dựng Đảng phải thực sự là then chốt và được thực hiện đồng bộ, có chất lượng trên ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, giám sát.

Đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước sát với từng đối tượng, gắn với nhiệm vụ, chương trình hành động của đơn vị.

Thực hiện tốt công tác cán bộ, coi trọng việc quy hoạch, đào tạo, sử dụng, giao việc cho cán bộ trẻ; cán bộ nữ có trình độ, làm tốt công tác đánh giá, nhận xét cán bộ; quy hoạch, sử dụng đúng người, đúng việc, đúng năng lực, bảo đảm công khai, dân chủ, công tâm, khách quan, duy trì truyền thồng đoàn kết đảm bảo phát triển bền vững.

Với tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã bầu Chi ủy chi bộ Khóa VI gồm 5 đồng chí; Đồng chí Bùi Tấn Hòa tiếp tục được bầu là Bí thư Chi bộ Công ty CP Cát Lợi  nhiệm kỳ 2015-2020.