Tin Đảng, Đoàn

ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT⁄TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

13/05/2016

Ngày 11⁄05⁄2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị 03-CT⁄TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngày 11/05/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có đ/c Phạm Viết Thanh - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đ/c Mai Văn Ninh - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo TW, Trưởng bộ phận giúp việc chỉ thị 03 của TW; đ/c Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Trưởng ban Kinh tế TW; đ/c Tô Quang Thu - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW; đ/c Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đ/c Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đại diện các Ban/Bộ/Ngành TW; các đ/c Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; đại diện lãnh đạo các ban/đơn vị của ĐUK; Thường trực Đảng ủy và bộ phận giúp việc chỉ thị 03; Đảng ủy các Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân hàng, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối; đại diện các tập thể cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Về phía Đảng bộ Vinataba có đ/c Vũ Văn Cường Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đ/c Đặng Minh Cương – kỹ sư PX Bao cứng cùng đại diện tập thể Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Tổng công ty, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài gòn, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Bắc Sơn đã tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Phạm Viết Thanh, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương cho biết: 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị được Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và các đảng ủy trực thuộc triển khai nghiêm túc, tích cực các nội dung cơ bản trong Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp ủy Đảng trong Khối đã quán triệt nội dung làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành các chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ. 

Việc thực hiện Chỉ thị 03 cũng được các doanh nghiệp gắn với thực hiện công tác an sinh xã hội, các hoạt động vì cộng đồng. 5 năm qua, các doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối đã hỗ trợ hơn 11 nghìn tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội. Đến nay, có 26/32 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng đã thực hiện hỗ trợ gần 3 nghìn tỉ đồng cho 54 huyện nghèo của cả nước. Qua đó, góp phần phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các địa phương

Phát biểu tại Hội nghị, ông Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: 5 năm qua, trong bối cảnh khó khăn của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, các doanh nghiệp trong Đảng ủy khối đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03, việc học tập theo Bác đi dần vào nề nếp, khắc phục từng bước bệnh hình thức, phong trào. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Ông Mai Văn Ninh đề nghị, thời gian tới, cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu doanh nghiệp; đồng thời đưa việc học tập theo Bác là công việc thường xuyên, tự giác của từng cá nhân, từng đơn vị.

Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình, cách làm hay trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong lao động sản xuất kinh doanh và trong công tác xây dựng Đảng.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối DNTW đã tặng thưởng cho 80 tập thể, 92 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian 5 năm qua (2011 - 2015). 

Các tập thể và cá nhân thuộc Đảng bộ Vinataba được Đảng ủy Khối DNTW khen thưởng gồm: 

Tập thể: Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Tổng công ty, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài gòn, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Bắc Sơn

Các Cá nhân:

Đồng chí Trần Sơn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc

Đồng chí Đặng Minh Cương, Kỹ sư PX Bao Cứng, Đảng bộ Công ty TL Thăng Long

Đặc biệt, đồng chí Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV đã vinh dự được Ban Bí thư Trung ương Đảng khen thưởng là 1 trong 7 cá nhân tiêu biểu  xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015

Đồng chí Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV đón nhận sự vinh danh của Ban Bí thư Trung ương Đảng dành cho cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

đ/c Đặng Minh Cương đón nhận sự vinh danh của Đảng uỷ Khối DNTƯ dành cho tập thể tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đại diện cho Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Tổng công ty đón nhận sự vinh danh của Đảng uỷ Khối DNTƯ dành cho tập thể tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đại diện cho Đảng bộ Công ty Thuốc lá Bắc Sơn đón nhận sự vinh danh của Đảng uỷ Khối DNTƯ dành cho tập thể tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đại diện cho Đảng bộ Công ty  TL Sài gòn đón nhận sự vinh danh của Đảng uỷ Khối DNTƯ dành cho tập thể tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh