Tin Đảng, Đoàn

Lễ báo công dâng Bác

22/08/2019

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực Chỉ thị 05-CT⁄TW ngày 15⁄5⁄2016 của Bộ Chính trị, sáng ngày 22⁄8⁄2019, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã thành kính tổ chức lễ báo công dâng Bác.

Trong không khí trang nghiêm giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại diện  tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động của Tổng công ty đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính dâng Bác những thành tích mà Đảng bộ Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu.

Lãnh đạo Đảng ủy  TCT và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty tham dự Lễ báo công dâng Bác

Quá trình 35 năm đi vào hoạt động, Đảng ủy Tổng công ty đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt trong toàn Đảng bộ, đã đoàn kết, thống nhất đề ra các quyết sách đúng và chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Báo cáo của ông Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty cho biết với tổng số vốn điều lệ hơn 7.000 tỷ đồng và  hiện hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với ngành nghề kinh doanh chính và hoạt động khép kín từ trồng trọt đến sản xuất, kinh doanh thuốc lá, Tổng công ty đã liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, sản xuất kinh doanh phát triển, bảo toàn vốn của Nhà nước, bảo đảm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Chủ động tham gia có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo theo phân công của Chính phủ, trong đó năm 2017 đánh dấu những mốc mới về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh với lợi nhuận vượt mức 2.000 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đạt 30%, nộp ngân sách trên 10.000 tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên TCT - đ/c Hồ Lê Nghĩa báo công dâng Bác

Với những kết quả đạt được, Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể và nhiều cá nhân của Tổng công ty và các đơn vị đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, 4 huân chương Độc lập hạng nhất, 9 huân chươg Lao động hạng nhất và nhiều phần thưởng, danh hiệu thi đua cao quý khác.

Thay mặt toàn thể Đảng ủy, chính quyền và đội ngũ lao động trong toàn Tổng công ty, Ban Lãnh đạo Tổng công ty đã hứa với Bác kiên quyết khắc phục những tồn tại yếu kém, nêu cao hơn nữa trách nhiệm đảng viên, người đứng đầu đơn vị, tính gương mẫu của cấp ủy nhằm lôi cuốn, quy tụ quần chúng làm theo, đẩy mạnh làm theo tấm đạo đức của Bác đạt kết quả thiết thực. Phát triển Tổng công ty theo hướng hiệu quả, hiện đại và bền vững, là doanh nghiệp dẫn đầu của ngành thuốc lá Việt Nam phát triển ổn định và đóng góp ngày càng nhiều cho nền kinh tế. Tập thể 1.700 đảng viên và hơn 8.000 lao động của Tổng công ty nguyện mãi tiếp bước theo con đường Bác đã chọn; trung thành tuyệt đối với chế độ, với Đảng, với Nhà nước; đoàn kết một lòng xây dựng phát triển Tổng công ty; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm theo gương Bác; sẵn sàng nhận nhiệm vụ bảo vệ quê hương, đất nước, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.